Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Savivaldybės administracija Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis patarėjas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2020 m. rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. 40-413/20


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS (VYRIAUSIOJO PATARĖJO) (AD-36) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis patarėjas (IV lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. politikos formavimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. užtikrinti inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumą ir atitiktį patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. koordinuoti vieningos ir darnios miesto socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros procesą, apjungti savivaldybės administracijos ir jos įmonių kompetencijas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
8. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.
9. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Inicijuoja ir vykdo projektus priskirtos veiklos srityje..
12. Priskirtos veiklos srityje bendradarbiauja su įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje..
Funkcijos patvirtintos 2020-05-07 „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas“ Nr.: XIII-2895.
13. Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo sąlygų ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų..
14. Teikia pasiūlymus Savivaldybės vyriausiajam miesto architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė Savivaldybės infrastruktūra..
15. Pagal kompetenciją dalyvauja tikrinant statinio projektus ir dalyvauja surašant statinių statybos užbaigimo aktą, patikrina, ar inžinerinės Savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama pagal statinio projektą, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties, kai ji buvo sudaryta, sąlygas..
16. Pagal kompetenciją derina Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis..
17. Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbe..
18. Tvarko suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka..
19. Priima sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
20.3. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);
20.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
20.5. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
20.6. darbo patirties sritis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas; 20.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.8. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.9. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
20.10. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
20.11. studijų kryptis – jūrų inžinerija (arba);
20.12. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
20.13. darbo patirties sritis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas; 20.14. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.15. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.16. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
20.17. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
20.18. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);
20.19. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
20.20. darbo patirties sritis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas; 20.21. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.22. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.23. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
20.24. studijų kryptis – aeronautikos inžinerija (arba);
20.25. darbo patirties sritis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas; 20.26. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.27. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.28. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
20.29. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);
20.30. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
20.31. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
20.32. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros patirtis; 20.33. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.34. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.35. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
20.36. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
20.37. studijų kryptis – jūrų inžinerija (arba);
20.38. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
20.39. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros patirtis; 20.40. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.41. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.42. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
20.43. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
20.44. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);
20.45. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
20.46. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros patirtis; 20.47. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
20.48. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.49. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba).
20.50. studijų kryptis – aeronautikos inžinerija (arba).
20.51. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo valstybinės priežiūros patirtis; 20.52. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 5 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 5 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. savivaldybės infrastruktūrosplėtros koordinavimas, vykdymas ir stebėsena - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €