Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –11.
 • Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
 • atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
 • vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
 • tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;
 • ūmių vangių paralyžių, poliomielito;
 • kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);
 • parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);
 • lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos;
 • ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius.
 • atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
 • atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
 • išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
 • teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
 • organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą ir epidemiologinį atvejo tyrimą; asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertina „šalčio grandinės“ užtikrinimą, nepaskiepijimo priežastis ir kt.; organizuoja, koordinuoja ir vertina rizikos grupių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo, suaugusiųjų skiepijimą nuo difterijos-stabligės, kt.; vertina ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo kitų užkrečiamųjų ligų (erkinis encefalitas, pneumokokinė infekcija, kt.);
 • vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; vykdo medicininę karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose ir pagal veiklos sritį teritorijų bei riboto karantino kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka; rengia / dalyvauja rengiant / atnaujinant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); organizuoja ir dalyvauja pratybose;
 • užkrečiamųjų ligų grėsmės nustatymui, epideminės situacijos išaiškinimui, įvertinimui, prioritetų pagrindimui, iškilusių problemų priežasčių, rizikos veiksnių nustatymui planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
 • kartu su kitų skyrių specialistais, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
 • koordinuoja antimikrobinio atsparumo valdymą apskrityje;
 • koordinuoja Valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą administracinėse teritorijose;
 • moko ir informuoja visuomenę, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais, teikia informaciją žiniasklaidai;
 • teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
 • pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
 • rengia Šiaulių departamento (toliau – Departamentas) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyriaus) veiklos, laboratorinių tyrimų planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir įstaigos veiklos planų rengimui;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
 • konsultuoja Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
 • teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;
 • dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
 • pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
 • užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
 • užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
 • nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.
CVB client

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: