Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti klientų aptarnavimo skyrių veiklą, susijusią su socialinės partnerystės plėtojimu, veiklos viešinimu, reprezentacija, komunikaciją Departamento aptarnaujamoje teritorijoje bei darbo rinkos pasiūlos-paklausos vertinimu, prognozavimu ir analize.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo ir plėtoja socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;
 • vysto ir koordinuoja dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo užtikrinimui skatinti plėtrą;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
 • inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su priskirtos teritorijos asocijuotomis struktūromis pasirašymą;
 • analizuoja ir vertina padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoja jos pokyčius, parengia ir pateikia informaciją Departamento direktoriui bei visuomenei;
 • tiria darbo paklausos ir pasiūlos suderinamumą pagal profesinį pasirengimą, nustato pagrindines nesuderinamo priežastis;
 • rengia analitinę medžiagą apie tikslines darbo ieškančių asmenų grupes, apibendrintą bedarbio portretą bei teikia informaciją Departamento direktoriui;
 • rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos tendencijų apžvalgas;
 • koordinuoja, ir užtikrina Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) komunikacijos strategijos įgyvendinimą;
 • užtikrina Užimtumo tarnybos veiklos reprezentaciją, rengia ir skelbia visuomenei „sėkmės istorijas“;
 • koordinuoja regioninės informacijos pateikimą išorės klientams;
 • teikia informaciją Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriui apie gautus paklausimus iš nacionalinės žiniasklaidos;
 • rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos planus, veiklos ataskaitas;
 • vykdo Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos stebėseną ir analizę;
 • rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
 • pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
 • išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
 • mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB client

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: