Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Šiaulių regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba

Darbo pobūdis

 • Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – KPKT) Šiaulių regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus (toliau – RKPKS) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga pagal RKPKS kompetenciją vykdyti karo prievolės administravimą ir Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) komplektavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau - PPKT), aktyvųjį rezervą ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas, mokymus ir pratybas planą;
 • organizuoja ir vykdo karo prievolininkų atranką į PPKT, profesinę karo tarnybą (toliau – PKT), aktyvųjį rezervą ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas ir tinkamumo tikrajai karo tarnybai nustatymą;
 • organizuoja kandidatų į PPKT, PKT, aktyvųjį rezervą ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas siuntimą į sveikatos tikrinimo vietą tikrinti sveikatos būklę ir fizinio parengtumo nustatymą;
 • tvarko kandidatų į PPKT, PKT ir tarnybą rezerve asmens bylas;
 • skiria karo prievolininkus į parengtojo rezervo karinius vienetus ir vykdo jų šaukimą į mokymus, pratybas ir tikrąją karo tarnybą, paskelbus mobilizaciją;
 • organizuoja ir vykdo rinktinės teritorijai priskirtų karo prievolininkų apskaitą ir registraciją, tvarko Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja administruojant alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • pagal kompetenciją įformina reikiamus dokumentus karo prievolininkams priklausančioms išmokoms gauti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • rengia ir teikia ikiteisminio tyrimo įstaigoms medžiagą dėl baudžiamosios atsakomybės karo prievolininkams taikymo;
 • išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukentėjusiųjų asmenų valstybinei pensijai skirti asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiems antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginiuose, taip pat tapusiems neįgaliais būtinosios karo tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu nuo 1945 m. liepos 22 d. iki 1991 m. gruodžio 31 d. arba vėliau pripažintiems neįgaliaisiais dėl ligų, susijusių su karo tarnyba ir apie Lietuvos Respublikos piliečių atliktos SSRS ginkluotosiose pajėgose prievartinės karo tarnybos laikotarpį valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti;
 • išduoda pažymas kompensacijų skyrimui ir mokėjimui asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių institucijomis, mokymo įstaigomis, kariniais vienetais, Lietuvos šaulių sąjunga karo prievolės administravimo, karo prievolininkų pritraukimo, atrankos ir priėmimo į PKT bei tarnybą rezerve klausimais;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su karo prievolės administravimu, atranka ir priėmimu į PPKT, PKT, aktyvųjį rezervą ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas, projektus;
 • organizuoja ir kaupia duomenis apie šaukimą ir atranką į PPKT, PKT, aktyvųjį rezervą ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas;
 • pagal savo kompetenciją sudaro ir pateikia ataskaitas RKPKS viršininkui;
 • rengia ir pateikia nustatytos formos veiklos ataskaitas (suvestines) kitiems KPKT padaliniams;
 • RKPKS viršininko nurodymu gali vykdyti ir kitas susijusias su tiesiogine veikla funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro, LK vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, karo prievolę, asmens duomenų apsaugą, su karo prievolės administravimu susijusias administracinės ir baudžiamosios teisės sritis ir įslaptintos informacijos apsaugą;
 • žinoti krašto apsaugos sistemos struktūrą, suprasti karo prievolės tikslus ir užduotis, žinoti jos prioritetus ir tendencijas;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo, asmenų konsultavimo ir veiklos planavimo įgūdžių;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »