Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Siesikų seniūnija Vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas-5,5 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Ukmergė - Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. 14-335

SIESIKŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Siesikų seniūnijos vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūnijos vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti seniūnui užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, koordinuoti ir kontroliuoti seniūnijos teritorijoje tvarkymo darbus atliekančių bei viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų darbą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
4.3. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;
4.4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitomis duomenų paieškos sistemomis;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda seniūnui užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, koordinuoti ir kontroliuoti seniūnijos teritorijoje tvarkymo darbus atliekančių bei viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų darbą;
5.2. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja seniūnijos viešuosius pirkimus;
5.3. įformina pagal Užimtumo didinimo programą priimamus darbuotojus dirbti seniūnijoje, perduoda duomenis apie priimtus darbuotojus Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Apskaitos poskyriui;
5.4. registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
5.5. padeda seniūnui organizuoti seniūnijai priskirtų teritorijų ir kapinių priežiūrą;
5.6. tvarko dokumentus, susijusius su vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;
5.7. tvarko seniūnijos archyvinius dokumentus, rengia dokumentacijos planus, kitus su archyvo tvarkymu susijusius dokumentus, teikia duomenis Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;
5.8. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams pažymas apie gyvenamąją vietą, pastatus, šeimos sudėtį, kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai reglamentuoja kiti teisės aktai;
5.9. išduoda leidimus laidoti;
5.10. rengia seniūno įsakymų veiklos klausimais projektus; esant reikalui – Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.11. padeda seniūnui organizuoti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
5.12. administracijos direktoriui pavedus, atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas ir išduoda pažymas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
5.13. padeda seniūnui organizuoti seniūnaičių rinkimus; konsultuoja seniūnaičius ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.14. tvarko civilinės saugos dokumentus;
5.15. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos seniūnui bei savivaldybės administracijos direktoriui;
5.16. administracijos direktoriui pavedus, atlieka visas seniūno funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruotės laikotarpiu;
5.17. Ūkinio aptarnavimo tarnybos ūkvedžio atostogų, laikino nedarbingumo metu atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Siesikų seniūnijos seniūnui.
CVB client

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: