Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Širvintų rajono agentūros vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

Darbo pobūdis

 • Širvintų rajono agentūros vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija - 14
 • Širvintų rajono agentūros vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti aplinkos apsaugos, gyvūnijos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę; kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą, gyvūnijos ir gamtos išteklių naudojimą, reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Širvintų rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • planuoja ir organizuoja Širvintų rajono agentūros darbą;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą, gyvūnijos apsaugą, gamtos išteklių naudojimą, želdynų ir želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus jam priskirtame administraciniame teritoriniame vienete;
 • teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinio nusižengimo tyrimo veiksmų ir administracinio nusižengimo protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, yra atsakingas už nustatytos žalos aplinkai įvertinimą ir paskaičiavimą, atstovauja departamentą administracinių nusižengimų, civilinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;
 • kontroliuoja ir asmeniškai atsako už jo žinioje esančių administracinių baudų, paskirtų teismo ar administracinių nurodymų pagrindu, mokėjimų kontrolę taip pat už administracinių bylų dokumentų komplektavimą bei saugojimą, išskyrus tas bylas, kurios perduotos Administracinių bylų nagrinėjimo skyriui;
 • kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja mokesčius už išgaunamus gamtos išteklius, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą, ar asmenys, kuriems yra išduoti Taršos leidimai ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (TIPK), laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, ar tikslingai naudojamos savivaldybių aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo klausimais;
 • nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, paraiškas Taršos leidimui ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, teikia pasiūlymus normatyvams ir aplinkosauginiams reikalavimams leidime nustatyti;
 • organizuoja ir koordinuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių darbą;
 • kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos bei kitus gamtos išteklius;
 • kontroliuoja, ar tvenkiniai ir užtvenkti ežerai eksploatuojami vadovaujantis patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis;
 • teikia ataskaitas bei informaciją suinteresuotoms įstaigoms, bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;
 • užtikrina vadovaujamojo padalinio dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, naudojimą bei saugojimą reikiamą laiką patikimoje ir saugioje aplinkoje, vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu;
 • vykdo ūkio subjektų konsultavimo veiklą, kilus abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, ar technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinę kontrolę, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »