Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Sistemų infrastruktūros administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Sistemų infrastruktūros administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Sistemų infrastruktūros administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų Unix/Linux technologijų pagrindu veikiančias tarnybines stotis ir tinklo įrangą.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių sistemų techninės – programinės infrastruktūros nenutrūkstamą veikimą administruoja priskirtas Unix/Linux operacinių sistemų pagrindu veikiančias tarnybines stotis, sisteminę programinę įrangą, priskirtą tinklo įrangą, VMware virtualizacijos platformą, vykdo kompiuterinės, telekomunikacijų ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą, nustatytais terminais pagal kompetenciją daro rezervines duomenų kopijas, vykdo duomenų atkūrimą incidentų atvejais;
 • savarankiškai ar bendradarbiaudamas su įrangos kūrėjais ar oficialiais techninės ir programinės įrangos atstovais, optimizuoja administruojamos įrangos parametrus, siekiant pagerinti informacinių sistemų našumą, saugą, nepertraukiamą veikimą;
 • planuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamos techninės ir programinės infrastruktūros resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;
 • teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir Skyriaus vedėjui apie IT saugos incidentus, vykdo administruojamos techninės ir programinės įrangos veiklos atkūrimą IT saugos incidentų ir kitais atvejais;
 • siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą tiria naujas informacinių technologijų priemones ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų panaudojimo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamento) uždaviniams įgyvendinti;
 • pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant, derinant technines specifikacijas, investicijų projektus;
 • bendradarbiauja su kitais departamento padaliniais, valstybės institucijomis, gamintojais ir tiekėjais departamentui teikiant paslaugas;
 • pagal kompetenciją atsako už tinkamos kokybės paslaugų teikimą, teisės aktų ir sutarčių reikalavimų įgyvendinimą;
 • pavaduoja Skyriaus darbuotoją, vykdantį Linux/Unix operacinių sistemų pagrindu veikiančių tarnybinių stočių, sisteminės programinės įrangos administravimą, Skyriaus darbuotoją, administruojantį tinklo įrangą;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai, įgyvendinti Skyriaus veiklos planai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą, asmens duomenų tvarkymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • gerai išmanyti Unix/Linux šeimos operacinių sistemų administravimo principus, turėti administravimo patirties;
 • išmanyti tarnybinių stočių virtualizavimo technologijas veikiančias VMware pagrindu, turėti VMware programinės įrangos administravimo patirties;
 • gerai išmanyti duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas, techninės bei programinės įrangos administravimo principus, turėti tinklo įrangos techninės ir programinės įrangos administravimo patirties;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO.
CVB client

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: