Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skaitmeninės darbotvarkės departamento Duomenų ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Duomenų ir architektūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai, susijusiai su informacinių technologijų (toliau - IT) architektūra ir valstybės informacinių išteklių ir duomenų pakartotinio panaudojimo turiniu, rinkti, analizuoti ir sisteminti ir šių sričių teisės aktų projektams rengti. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • nuolat analizuoja, sistemina ir kaupia teisinę, ekonominę, technologinę, statistinę ir kitokią informaciją, susijusią su IT architektūra, dokumentų pakartotiniu naudojimu, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl minėtų sričių;
 • rengia teisės aktų, susijusių su IT architektūros reikalavimais, projektus;
 • rengia IT architektūros plėtros vidutinės ir trumpos trukmės strateginius ir planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų) projektus;
 • nuolat nagrinėja Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus ir jų projektus, susijusius su IT architektūros reikalavimais ir tendencijomis, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų dėl minėtos srities su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, susijusių su IT architektūros plėtra, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti minėtos srities pozicijų;
 • vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su skaitmeninėmis paslaugomis ir joms kurti skirtais sprendimais atitikimą IT architektūros reikalavimams, teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • IT architektūros klausimais atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
 • atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose IT architektūros reikalavimų nustatymo ir atitikties klausimais;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo įgyvendinančių skaitmeninės darbotvarkės planus ir jų atitikimą IT architektūros reikalavimams, srityje;
 • rengia informaciją Ūkio ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms skaitmeninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų atitikimo IT architektūros reikalavimam klausimais;
 • vertina ir teikia pasiūlymus dėl skaitmeninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų planuojamos IT architektūros investicijų projektų;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų, susijusių su skaitmeninių paslaugų ir joms kurti skirtų sprendimų plėtra ir jų atitikimu IT architektūros nustatytiems standartams;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su informacinių technologijų pritaikymu arba panaudojimu susijusioje srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: