Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninės politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Skaitmeninės politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai, susijusiais su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu turiniu, rinkti, analizuoti ir sisteminti ir šių sričių teisės aktų projektams rengti. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • analizuoja, sistemina ir kaupia teisinę, ekonominę, technologinę, statistinę ir kitokią informaciją, susijusią su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu, technologiniais sprendimais ir standartais, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl šios informacijos;
 • rengia teisės aktų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu, projektus;
 • nagrinėja Europos Sąjungos, tarptautinės teisės aktus ir jų projektus, susijusius su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų minėtose srityse su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų pateiktų derinti pozicijų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti minėtos srities pozicijų;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl tikslingumo dalyvauti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme svarstomose bylose, susijusiose su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu;
 • vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • informacinės visuomenės paslaugų klausimais atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei jose atstovauja Lietuvos Respublikai;
 • atstovauja Ūkio ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose informacinės visuomenės paslaugų, dokumentų pakartotinio naudojimo klausimais;
 • rengia informaciją Lietuvos Respublikos ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms informacinės visuomenės paslaugų ir dokumentų pakartotinio naudojimo teisinio reglamentavimo klausimais;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų pateiktų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, susijusių su informacinės visuomenės paslaugomis, dokumentų pakartotiniu naudojimu;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo informacinės visuomenės plėtros srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: