Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skaitmeninės darbotvarkės departamento Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Darbo pobūdis

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento (toliau – Departamentas) Skaitmeninių iniciatyvų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga iniciatyvų, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, stebėsenai ir valdymui vykdyti.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • nuolat analizuoja, sistemina ir kaupia teisinę, ekonominę, technologinę, statistinę ir kitokią informaciją, susijusią su naujomis iniciatyvomis pažangių informacinės visuomenės plėtros sprendimų, tyrimų ir sklaidos (toliau – informacinės visuomenės plėtra) srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl minėtų srities;
 • rengia teisės aktų, susijusių su naujomis informacinės visuomenės plėtros iniciatyvomis, projektus;
 • nuolat nagrinėja Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus ir jų projektus, susijusius su naujomis informacinės visuomenės plėtros iniciatyvomis, teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų dėl minėtos srities su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, susijusių su naujomis informacinės visuomenės plėtros iniciatyvomis, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti minėtos srities pozicijų;
 • dalyvauja organizuojant tarpinstitucinius pasitarimus dėl naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų, rengia pasitarimų medžiagą.
 • naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų klausimais atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
 • atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų panaudojimo klausimais;
 • rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų panaudojimo klausimais;
 • vertina ir teikia pasiūlymus dėl naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų panaudojimo galimybių;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kitų dokumentų, susijusių su naujų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų plėtra;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais informacinės visuomenės plėtros klausimais, dalyvauja sprendžiant iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip šias problemas spręsti;
 • vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija, ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
 • 3 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su informacinių technologijų pritaikymu arba panaudojimu susijusioje srityje patirtį;
 • 4 būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimą, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, susijusiais su skaitmenine darbotvarke;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: