Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Skundų skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Darbo pobūdis

 • Tinklų reguliavimo departamento (toliau – Departamentas) Skundų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo priežiūros funkcijų vykdymą siekiant užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir pašto paslaugos naudotojų teises ir teisėtus interesus, taip pat Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pozicijų ir interesų atstovavimą ir gynimą pagal kompetenciją priskirtais klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • prižiūri, kaip elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, teikdami elektroninių ryšių paslaugas, laikosi elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • prižiūri, kaip pašto paslaugos teikėjai, teikdami pašto paslaugą, laikosi pašto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų teikėjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, tipines elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir galutinių paslaugų gavėjų sutartis ir rengia raštų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl šių sutarčių sąlygų pakeitimo projektus;
 • nagrinėja elektroninių ryšių paslaugų gavėjų skundus, raštus, pretenzijas, paklausimus (toliau – paklausimai) dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų;
 • savo kompetencijos ribose stebi bei analizuoja naujų galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų elektroninių ryšių technologijų bei paslaugų vystymąsi, naujai atėjusių į rinką paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų pasiūlą, pagal poreikį rengia apžvalgas bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų, atsižvelgiant į pokyčius elektroninių ryšių rinkoje;
 • nagrinėja naudotojų paklausimus dėl pašto paslaugos teikimo tvarkos ir sąlygų, įgyvendina tam numatytas priemones;
 • vykdo pagal Skyriaus kompetenciją Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos sričių informacijos skelbimą ir priežiūrą;
 • rengia ir (ar) dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teisės aktų priežiūra, projektus;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir pašto paslaugos teikimo veiklos reguliavimu, elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ir pašto paslaugos naudotojų, įskaitant vartotojus, teisių bei teisėtų interesų apsauga;
 • savo kompetencijos ribose konsultuoja elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo klausimais, stebi ir analizuoja situaciją bei pagal poreikį rengia apžvalgas bei teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl poveikio priemonių taikymo, teisės aktų pakeitimų poreikio, atsižvelgiant į pokyčius elektroninių ryšių ir pašto rinkose;
 • kaupia, sistemina, analizuoja bei vertina kitų šalių praktiką apie galutinių paslaugų gavėjų ir naudotojų, įskaitant vartotojus, teisių užtikrinimą siekiant perimti ir pritaikyti gerąją užsienio šalių praktiką elektroninių ryšių ir pašto srityse;
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant klausimus, kylančius iš elektroninių ryšių ir pašto paslaugų teikimo;
 • vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių ir pašto veiklą bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis elektroninių ryšių ir pašto srityse;
 • mokėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti (kaupti, sisteminti, apibendrinti) informaciją, formuluoti išvadas;
 • mokėti dirbti komandoje ir savarankiškai, konstruktyviai bendrauti;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta Microsoft Windows operacinė sistema, ir gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: