Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Ignalina - Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo savivaldybėms perduotas funkcijas vaiko teisių apsaugos srityje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Gavęs informacijos iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus (toliau – Vaiko teisių apsaugos teritorinis skyrius) apie likusį be tėvų globos vaiką, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui globėją ar budintį globotoją.
 • Vadovaudamasis globojamų vaikų ir globėjų (rūpintojų) centralizuotoje apskaitoje esančiais duomenimis, bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vaikui parinkimo.
 • Kartu su Vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi surenka reikiamus dokumentus dėl laikinojo globėjo paskyrimo.
 • Rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikimą bei administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) vaikui paskyrimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.
 • Gavęs rekomendaciją iš Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus dėl laikinosios globos panaikinimo, parengia teikimą ir administracijos direktoriaus įsakymo dėl laikinosios globos (rūpybos) pasibaigimo projektą. Teikia informaciją Vaiko teisių apsaugos teritoriniam skyriui.
 • Dalyvauja laikinosios globos peržiūrose.
 • Pagal Vaiko teisių apsaugos teritorinio skyriaus kreipimąsi, kartu su Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centru parenka vaikui nuolatinį globėją.
 • Priima prašymus dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo, teikia teikimą administracijos direktoriui ir įsakymo dėl laikinosios globos tėvų prašymu nustatymo projektą.
 • Pildo laikinai globojamų pagal tėvų prašymą vaikų registracijos žurnalą, tvarko jų bylas, įveda informaciją į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
 • Priima asmenų, norinčių tapti globėju (rūpintoju) ar įtėviu, budinčiu globotoju, prašymus, surenka pirminę informaciją ir pateikia Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui.
 • Sudaro ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų ir vaikų socialinės globos institucijų, sutinkančių priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, sąrašą.
 • Dalyvauja rengiant ir vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos programas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.
 • Prireikus dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose ar pasitarimuose ir atvejo vadybos peržiūrose.
 • Atlieka kitus administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigoje;
 • turėti darbo patirties vaiko teisių apsaugos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu („MS Word“, „Excel“, „Outlook“, „Internet Explorer“).
CVB client

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: