Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Anykščiai - Anykščių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas (toliau – vedėjo pavaduotojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką socialinės paramos teikimą rajono gyventojams, planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant socialinių paslaugų kokybę, administruojant socialines išmokas, vykdant neįgaliųjų socialinę integraciją, bei pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant, vykdant skyriaus vedėjui pavestas funkcijas ir siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Organizuoja ir koordinuoja socialinių paslaugų teikimą ir kontroliuoja socialinių paslaugų kokybę.
 • Rengia socialinių paslaugų planą, socialinių paslaugų ir neįgaliųjų integracijos programas bei koordinuoja jų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti tinkamą ir kokybišką socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams ir neįgaliųjų socialinę integraciją.
 • Analizuoja bei prognozuoja socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių poreikius rajono gyventojams.
 • Rengia dokumentus teismui dėl globos ar rūpybos nustatymo suaugusiems asmenims, siekiant užtikrinti ir apginti neįgalių asmenų teises.
 • Tikrina socialinių išmokų skyrimo teisėtumą, siekiant užtikrinti Savivaldybei pavestų piniginės socialinės paramos funkcijų teikimo vykdymą.
 • Rengia informaciją ir ataskaitas apie teikiamą socialinę paramą.
 • Konsultuoja asmenis, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos klausimais, teikia informaciją gyventojams dėl socialinės paramos tiesiogiai, spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.
 • Bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, užtikrindamas visapusišką socialinę paramą savivaldybės gyventojams.
 • Rengia ir derina su suinteresuotais administracijos skyriais ir/ar kitomis institucijomis rajono Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Socialinės paramos skyriaus specialistų bei seniūnijose dirbančių socialinio darbo organizatorių veiklą.
 • Organizuoja Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą.
 • Teikia skyriaus vedėjui bei administracijai pasiūlymus socialinės paramos efektyvumui didinti, socialinių paslaugų kokybei gerinti ir infrastruktūrai plėtoti.
 • Vykdo kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, sociologijos, teisės ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, socialinės apsaugos sistemą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
 • Mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
CVB client

Anykščių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: