Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Širvintos - Širvintų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos tikslus, kuriais siekiama savivaldybėje užtikrinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams skyrimą, išmokų vaikams, išmokų neįgaliesiems, paramos mirties atveju skyrimą ir mokėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • konsultuoja gyventojus, valstybines ir nevalstybines institucijas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, išmokų neįgaliesiems, paramos mirties atveju ir kitų socialinio pobūdžio išmokų klausimais;
 • priima, registruoja prašymus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, išmokų neįgaliesiems, paramos mirties atveju ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skyrimo;
 • kontroliuoja ir tikrina socialinio darbo organizatorių priimtus piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams ir kitus socialinių išmokų pobūdžio prašymus;
 • tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėse duomenų bazėse (Gyventojų registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nekilnojamojo turto registro, Darbo biržos ir kitose) socialinės paramos skyrimo tikslais;
 • tikrina pareiškėjų dokumentus, testuoja pajamas ir turtą dėl socialinių išmokų skyrimo;
 • įveda patikrintus pareiškėjų duomenis į SPIS ir „Parama“ kompiuterines programas;
 • rengia sprendimus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, išmokų neįgaliesiems, paramos mirties atveju ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo;
 • formuoja išmokų gavėjų bylas, vykdo bylų tęstinumą ir atlieka Skyriaus vedėjo priskirtų socialinės paramos išmokų gavėjų bylų kontrolės procedūras;
 • spausdina mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams sąrašus, išmokų mokėjimo žiniaraščius, kitus dokumentus, reikalingus išmokoms mokėti;
 • rengia ir išduoda pažymas apie socialines išmokas;
 • rengia raštus įstaigoms ir gyventojams pagal savo kompetenciją;
 • renka piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams rodiklių statistiką, piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams ataskaitas, analizuoja rezultatus ir teikia kas ketvirtį Skyriaus vedėjui, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;
 • teikia pasiūlymus dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams ir kitų socialinio pobūdžio išmokų skaičiavimo ir mokėjimo bei darbo organizavimo tobulinimo;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybinių institucijų norminius dokumentus, Savivaldybės tarybos sprendimus išmokų skyrimo, mokėjimo ir kitais socialinės paramos klausimais;
 • bendradarbiauja su respublikinėmis, Savivaldybės institucijomis, sprendžiančiomis socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams ir kitų išmokų skyrimo ir mokėjimo problemas;
 • tvirtina Skyriui pateiktų dokumentų tikrumą;
 • atsako už riboto naudojimo informacijos naudojimą, tvarkymą;
 • vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su vyriausiojo specialisto pareigomis susijusias funkcijas, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Socialinės paramos mokiniams įstatymą, Išmokų vaikams įstatymą, Paramos mirties atveju įstatymą, kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, kūrybiškam, gebėti bendrauti;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas praktiškai taikyti;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, socialinės paramos informacinės sistemos SPIS ir „Parama“ kompiuterinėmis programomis.
CVB client

Širvintų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: