Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinių išmokų skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 14
 • Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau – Departamentas) Socialinių išmokų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti, administruoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui iškeltus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais numatytų socialinių išmokų skyrimą Vilniaus miesto gyventojams;
 • planuoja Skyriaus veiklą ir organizuoja darbo planų vykdymą;
 • kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, užtikrina jiems pavestų užduočių vykdymą tinkamai ir laiku;
 • vertina Skyriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų kasmetinę veiklą, leidžia kasmetinių atostogų, nustato kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis;
 • teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo;
 • analizuoja Skyriaus vykdomą veiklą, vertina rezultatus, apibendrina informaciją, sprendžia iškilusias problemas;
 • teikia siūlymus pakeisti Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus Departamento ir Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia dėl jų pastabas, pasiūlymus ir išvadas;
 • konsultuoja fizinius asmenis išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais;
 • rengia ir pasirašo įsakymus bei raštus Skyriaus tvarkomosios, organizacinės veiklos klausimais;
 • Departamento direktoriaus pavedimu rengia ir teikia pranešimus žiniasklaidai socialinių išmokų klausimais;
 • kontroliuoja, kad Savivaldybės norminiai teisės aktai, susiję su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, atitiktų įstatymus ir kitus teisės aktus, inicijuoja jų pakeitimų rengimą;
 • inicijuoja ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • atstovauja Skyriui valstybės, savivaldybių institucijose, įstaigose ir kitose organizacijose;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kai 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų teikimo ar klientų aptarnavimo srityje;
 • išmanyti klientų aptarnavimo standartus, procesų valdymo, komandos formavimo principus; turėti strateginio mąstymo ir lyderio savybes;
 • būti susipažinusiam su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: