Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinių išmokų skyriaus Vyriausiasis specialistas (8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr. 40-315/19


SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SRSD-SIS-7)

I. PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau – Departamentas) Socialinių išmokų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga efektyviam ir kokybiškam teisėkūros procesui ir teisėtumo laikymuisi vykdant Socialinių išmokų skyriaus veiklą užtikrinti, Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms teisinėmis priemonėmis įgyvendinti, teisinei informacijai suteikti, pagal kompetenciją atstovauti Socialinių išmokų skyriui.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Tarybos reglamentus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių išmokų teikimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Skyriaus veiklą;
4.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis „MS Office“ programiniu paketu.

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją informuoja ir konsultuoja Skyriaus valstybės tarnautojus, darbuotojus ir kitus besikreipiančius asmenis;
5.2. analizuoja ir teisiškai vertina įstatymus, jų projektus ir kitus teisės aktus, teikia Skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.3. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo veiklos organizavimo tobulinimo;
5.4. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
5.5. rengia, koreguoja ir derina Skyriaus veiklai užtikrinti reikalingų sutarčių ir kitų dokumentų projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.6. parengtų atsakymų ir kitų dokumentų projektus įkelia į dokumentų valdymo sistemą
5.7. nagrinėja išmokų gavėjų asmens bylas, su išmokų teikimu susijusius dokumentus, analizuoja permokų nustatymo priežastis;
5.8. analizuoja išmokų teikimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo pažeidimus, išvadas ir rekomendacijas teikia Skyriaus vedėjui;
5.9. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Skyriaus interesams ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teismuose ir antstolių kontorose;
5.10. nagrinėja dokumentus ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų, darbuotojų atliekamų veiksmų, susijusių su jų funkcijų vykdymu;
5.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.12. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
5.13. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis;
5.14. atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir tinkamai;
5.15. rengia ir Skyriaus vedėjui teikia veiklos ataskaitas;
5.16. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją;
5.17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: