Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Socialinių reikalų departamento Departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinių reikalų departamento direktorius (toliau – direktorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Departamento direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą, užtikrinti ir atsakyti už departamentui priskirtų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir koordinuoja padalinio strateginių plėtros ir veiklos planų bei socialinių programų rengimą;
 • atlieka departamentui skirtų asignavimų valdymą;
 • organizuoja ir užtikrina einamosios finansų kontrolės departamente vykdymą ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę, jeigu teisės aktais nenumatyta kitaip;
 • analizuoja ir inicijuoja departamento kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, koordinuoja ir (ar) organizuoja neinvesticinių projektų įgyvendinimą;
 • kontroliuoja pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą, esant poreikiui rengia išvadas dėl šių ir kitų dokumentų projektų;
 • užtikrina viešųjų pirkimų objektų techninių užduočių ir planuojamų viešųjų pirkimų aprašymų ir verčių pateikimą laiku;
 • organizuoja departamento darbą: paskirsto užduotis departamentui tiesiogiai pavaldiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • teikia pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su departamento veikla, svarstymo savivaldybės taryboje, kolegijoje;
 • planuoja departamento ir jo reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų asignavimų poreikį ir paskirstymą pagal strateginio veiklos plano priemones, atsižvelgdamas į departamento veiklos planus ir tikslus;
 • organizuoja departamento kuruojamos srities programų (priemonių) ir jų sąmatų rengimą ir nustato prioritetus skiriant lėšas patvirtintoms programoms įgyvendinti (vykdyti) ir reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms finansuoti;
 • organizuoja kuruojamos srities patvirtintų programų vykdymą pagal departamento kompetenciją;
 • vykdo departamentui ir jo reguliavimo sričiai skirtų asignavimų (iš visų finansavimo šaltinių) panaudojimo kontrolę, užtikrina biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą departamente ir jo reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;
 • analizuoja ir, siekdamas užtikrinti efektyvų departamentui priskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus dėl departamento personalo poreikio, mokymų, darbo organizavimo departamente keitimo;
 • teikia siūlymus dėl tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų skatinimo priedų, priemokų ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 • organizuoja rengimą ir (arba) rengia departamento struktūrinių padalinių nuostatus ir tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 • nustatyta tvarka ir terminais rengia ir suinteresuotiems asmenims teikia departamento veiklos ataskaitas;
 • atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybės administracijai valstybės institucijose, įstaigose, organizacijose ir kt.;
 • organizuoja pasitarimus ir posėdžius departamento kompetencijos klausimais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, savivaldybės tarybos posėdžiuose.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, 1 metų vadovaujamą darbo patirtį.
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, socialinę sritį ir kt.;
 • gebėti analizuoti socialinę būklę mieste, jos pokyčius bei lemiančius veiksnius; planuoti, prognozuoti kuruojamos srities problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: