Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statinių naudojimo priežiūros poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau – departamentas) Būsto administravimo skyriaus (toliau – skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga pagal savo kompetenciją kontroliuoti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus statinių naudojimo priežiūros klausimais vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
 • sudaro ir nuolat atnaujina statinių, kurių priežiūrą jis atlieka, naudotojų sąrašą;
 • kontroliuoja, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros reikalavimus;
 • surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir teikia nagrinėti skyriaus vedėjui;
 • kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
 • reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko avarija ar yra jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;
 • teikia pasiūlymus poskyrio vedėjui priskirtos veiklos klausimais;
 • konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
 • rengia ir derina Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia ataskaitas;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti darbo patirtį aplinkos arba statybos inžinerijos srityje;
 • būti susipažinusiam su poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimą ir priežiūrą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: