Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei socialinių būstų remonto darbams organizuoti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja Valstybės investicijų programoje įrašytų projektų įgyvendinimą, rengia sutarčių projektus su rangovais (tiekėjais, paslaugų teikėjais) ir kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą;
 • vykdo Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų projektų darbų rangovų bei paslaugų teikėjų darbų kontrolę, priima tinkamai atliktus darbus, pasirašo tinkamai atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktus; teikia pastabas dėl netinkamai atliktų darbų;
 • organizuoja Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų statinių ir infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant projektus, susijusius su savivaldybės statiniais ir infrastruktūros objektais (infrastruktūros objektų modernizavimo, pastatų atnaujinimo, šiluminės energijos taupymo investicinius projektus ir kt.), kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos, kitų komisijų, darbo grupių darbe;
 • dalyvauja rengiant rangos darbų ir inžinierinių paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
 • teikia pasiūlymus dėl investicijų ir kitų projektų rengimo, racionalaus energetinių išteklių naudojimo savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir savivaldybės įstaigose;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės pastatų, statinių, infrastruktūros objektų projektavimo sąlygas;
 • organizuoja ir koordinuoja miesto stebėjimo kamerų įdiegimo, stebėjimo ir priežiūros paslaugas;
 • pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, savo veiklos ataskaitas;
 • pagal įgaliojimą (paskyrimą) atstovauja Savivaldybei bendrovių, kuriose savivaldybė turi akcijų, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, valdybose;
 • pagal kompetenciją priima gyventojus, nustatyta tvarka sprendžia jų prašymus ir skundus, teikia informaciją;
 • organizuoja Savivaldybės socialinių būstų (gyvenamųjų patalpų) remonto darbus, vykdo remonto darbų sutarčių kontrolę, priima rangovų atliktus darbus;
 • koordinuoja įmonių, vykdančių šilumos ir geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, veiklą bei rengia su šia veikla susijusius teisės aktų projektus (Savivaldybės kompetencijos ribose);
 • dalyvauja svarstant ir siūlant įvairių šilumos ir kitų energetikos paskirties sistemų pakeitimo arba modernizavimo būdus;
 • tvarko skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą;
 • pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: