Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kelmė - Kelmės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statybų politikai Savivaldybės teritorijoje įgyvendinti, atliekamų statybos darbų ir paslaugų kokybei ir teisėtumui kontroliuoti.

Rengia ir analizuoja statybos ir remonto darbų sąmatas.
 • Rengia schemas, eskizus, darbų kiekio žiniaraščius, technines specifikacijas, kai perkami statybos darbai be statinio projekto.
 • Tikrina Savivaldybės, Vyriausybės ir Europos Sąjungos finansuojamų objektų techninę dokumentaciją, rengia projektavimo užduotis, derina projektinius sprendinius, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, nustatyta tvarka patvirtina (kai tai privaloma) parengtą statinio projektą, teikia parengtus statinių projektus ekspertizei atlikti, inicijuoja statybą leidžiančių dokumentų gavimą, įformina statybos užbaigimo dokumentus.
 • Vykdo statinių statybos techninę priežiūrą. Organizuoja statinio projekto vykdymo priežiūrą savo iniciatyva arba tada, kai ji privaloma.
 • Nustatyta tvarka vykdo užsakovo funkcijas, laiku informuoja skyriaus vedėją apie darbų eigą bei projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas.
 • Nustatyta tvarka rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir inicijuoja jo gavimą.
 • Komplektuoja ir pateikia rangovams statinių projektinę dokumentaciją.
 • Komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techninės priežiūros vadovu dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti. Perduoda su akto kopija užbaigto statyti statinio kadastrinių matavimų ir geodezinių nuotraukų dokumentaciją jo naudotojui.
 • Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos srities paslaugoms ir darbams įsigyti, teikia išvadas dėl konkursų pasiūlymų vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkursų dalyviams dėl viešųjų pirkimų objektų techninių užduočių. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Pagal kompetenciją rengia, derina darbų ir paslaugų bei kitų sutarčių projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, kad už atliktus darbus ir paslaugas būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka bei pagal nustatytus terminus, reikalui esant pagal skyriaus kompetenciją siūlo taikyti atitinkamas sankcijas.
 • Rengia sprendimų projektus Savivaldybės tarybai ir juos pristato komitetuose bei Savivaldybės tarybos posėdžiuose, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei kitus dokumentus vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais, rengia raštus valstybės institucijoms, kitoms žinyboms skyriui pavestų funkcijų vykdymo klausimais.
 • Dalyvauja sudaromų komisijų darbe, suteikia joms informaciją ir kitą paramą, padeda rengti dokumentus.
 • Pagal kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia jiems raštiškus atsakymus.
 • Dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus.
 • Dalyvauja vertinant Savivaldybei priklausančios inžinerinės infrastruktūros būklę.
 • Pagal kompetenciją rengia, tikslina Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.
 • Vairuoja tarnybinį automobilį.
 • Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti statybos ir viešųjų pirkimų srityse.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 • Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programomis.
 • Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.
CVB client

Kelmės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: