Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strategijo departamento Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Darbo pobūdis

 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) Strategijos departamento Ekonominės analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti elektroninių ryšių ir pašto paslaugos rinkų ekonominę analizę, nustatyti vystymosi tendencijas, rengti prognozes, teikti ekonominio pobūdžio vertinimus strateginiais Tarnybos priimamų sprendimų klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • bendradarbiaujant su kitais Tarnybos padaliniais, atlieka atitinkamų rinkų tyrimus, t. y.: apibrėžia atitinkamas elektroninių ryšių rinkas, atlieka konkurencijos veiksmingumo atitinkamose elektroninių ryšių rinkose analizę ir, jei konkurencija atitinkamose rinkose nėra veiksminga, nustato didelę įtaką jose turinčius ūkio subjektus bei teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų šiems ūkio subjektams nustatymo, (palikimo galioti, pakeitimo, panaikinimo), kurie spręstų nustatytas konkurencines problemas;
 • rengia Lietuvos ryšių sektoriaus vystymosi analitines apžvalgas, kuriose analizuoja Lietuvos ryšių sektoriaus bei atskirų jį sudarančių rinkų vystymosi tendencijas, prognozuoja šių rinkų vystymąsi;
 • analizuoja ryšių sektoriaus plėtros tendencijas bei jos vaidmenį viso Lietuvos ūkio vystymosi kontekste, teikia esminių ryšių sektoriaus reguliavimo sprendimų (iki jų priėmimo), jų galimo poveikio ekonominės analizės išvadas, teikia pasiūlymus dėl ryšių sektoriaus strateginių reguliavimo krypčių ir gairių;
 • Nagrinėja Europos Komisijos pateiktus rimtų abejonių laiškus dėl Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų priimtų sprendimų dėl atliktų rinkų tyrimų rezultatų pagal EK rekomendaciją, rengia siūlymus dėl galimos Tarnybos pozicijos atitinkamų sprendimų ir EK nuomonės atžvilgiu, dalyvauja atitinkamų darbo grupių veikloje;
 • Europos Komisijos, tarptautinių ryšių organizacijų, Lietuvos bei užsienio šalių institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymu arba vadovaujantis Tarnybos sutartimis su kitomis institucijomis, rengia bei teikia statistinę informaciją bei duomenis apie ūkio subjektų vykdomą veiklą ryšių sektoriuje;
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia raštų, ataskaitų, teisės aktų, kitų dokumentų projektus, inicijuoja atitinkamų dokumentų rengimą, teikia pasiūlymus kitų skyrių rengiamiems atitinkamų dokumentų projektams, o taip pat kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamų rekomendacijų, bendrų pozicijų, kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų atlikimu, projektams;
 • vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos direktyviniais dokumentais, reglamentuojančiais veiklą ryšių sektoriuje;
 • išmanyti ekonominės analizės metodus ir mokėti juos taikyti;
 • būti susipažinusiam su konkurencinės aplinkos tyrimą bei vertinimą reglamentuojančiais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, mokėti juos taikyti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, atsižvelgiant į turimą informaciją formuluoti argumentuotas išvadas;
 • mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyviai ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
 • gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ir kitomis bazinio kompiuterinio raštingumo programomis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: