Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strategijos ir analizės skyrius Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Strategijos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta rengti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) strateginius dokumentus ir vykdyti Inspekcijos padalinių veiklos analizės procesus, teikti metodinę pagalbą darbuotojams Skyriaus kompetencijos klausimais ir vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos metinį veiklos planą, Inspekcijos veiklos ataskaitas;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos administracijos padalinių darbo planus;
 • teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano projekto rengimo;
 • įgyvendina funkcijas, susijusias su Inspekcijos, kaip institucijos, atliekančios priežiūros funkcijas, veiklos optimizavimu;
 • teikia pažymas apie Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
 • organizuoja ir koordinuoja rizikos valdymo procesą Inspekcijoje;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Inspekcijos administracijos padalinių veiklą;
 • rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo;
 • rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją teikia Inspekcijos administracijos padaliniams tarnybinę pagalbą strateginio planavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo teisės aktų stebėseną;
 • teikia Skyriaus vedėjui siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;
 • Inspekcijos vadovybės pavedimu dalyvauja Aplinkos ministerijos, Inspekcijos ir kitų subjektų vykdomose specialistų tobulinimo programose (mokymuose, seminaruose ir pan.);
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
 • pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
 • vykdo Inspekcijos rizikos valdymo posistemės administratoriaus funkcijas;
 • vykdo Inspekcijos veiklos planavimo posistemės administratoriaus funkcijas;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės ar vadybos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo stažo strateginio planavimo arba teisės aktų taikymo teritorijų planavimo ar statybos srityse;
 • būti susipažinusiam su strateginio planavimo procesą, teritorijų planavimą, statybą, statinių naudojimą reglamentuojančiais ir su jais susijusiais teisės aktais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: