Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Strategijų, prognozės ir komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant socialinės apsaugos ir darbo politiką, organizuoti, koordinuoti jos įgyvendinimą, analizuoti strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimo procesui, analizuoti bendruosius socialinius šalies duomenis, koordinuoti apibendrintos informacijos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja Europos Sąjungos Užimtumo ir socialinių reikalų tarybos Socialinės apsaugos komiteto Rodiklių pogrupio (ISG), Europos Komisijos bei kitų tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių veikloje;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų pozicijų skurdo ir socialinės atskirties bei kitais klausimais, susijusiais su ministerijos veiklos sritimis;
 • dalyvauja rengiant ataskaitas ir informaciją apie nacionalinių ir ES teisės aktų, strategijų, programų įgyvendinimą skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politikos srityje;
 • analizuoja pagrindinių ekonominių ir socialinių rodiklių kitimą, dalyvauja juos vertinant ir prognozuojant Lietuvos Respublikos socialinę raidą;
 • skaičiuoja ir skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais);
 • rengia analizes siekiant įvertinti galimybes plėsti minimalių vartojimo poreikių dydžio naudojimą formuojant socialinės apsaugos politiką;
 • dalyvauja sisteminant ir analizuojant informaciją apie įgyvendinamos socialinės, regioninės ir ekonominės politikos įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui, rengia apžvalgas;
 • dalyvauja teisės aktų, strategijų, programų ir priemonių projektų, susijusių su ministerijos formuojamos valstybės politikos ir jos įgyvendinimu socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, rengime, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus galiojantiems teisės aktams tobulinti, kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos veiklos sritimis, kompleksiniam vertinimui;
 • vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
 • analizuoja ir vertina gyventojų, socialinių partnerių ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių, socialinės politikos sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, prireikus organizuoja jų analitišką vertinimą, išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą, kad būtų suderinti skirtingų socialinių ir profesinių grupių siekiai ir tikslai, o taip pat sprendžiamos praktikoje iškilusios problemos;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos arba socialinio darbo, arba socialinės politikos, arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos valdymo ir teisinę sistemą, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos ir darbo sritį bei valstybės tarnybą;
 • gebėti analizuoti ir vertinti socialinės politikos poveikį socialinei aprėpčiai;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti statistinę, mokslinę ir kitą informaciją;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
 • gebėti dirbti bent viena labiausiai paplitusių statistinių programinių įrangų (SPSS, SAS, STATA), dirbti su duomenų bazėmis;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: