Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus (toliau – Apskaitos skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti ir apskaityti priskirtų programų lėšas.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • Siekdamas tinkamai tvarkyti priskirtų programų lėšas:
 • vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, atlieka priskirtų programų, finansuojamų iš savivaldybės, valstybės biudžeto ir nebiudžetinių lėšų apskaitą;
 • tinkamai ir laiku suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.);
 • 3 ruošia ir teikia finansuojančioms institucijoms priskirtų programų biudžeto įvykdymo ataskaitas;
 • nustatytais terminais ruošia mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas.
 • Siekdamas tinkamo biudžeto lėšų panaudojimo:
 • sistemina ir analizuoja planinius ir ataskaitinius rodiklius, reikalingus pajamų ir išlaidų apskaitai;
 • kontroliuoja biudžeto sąmatų vykdymą pagal išlaidų straipsnius;
 • atlieka priskirtos srities einamąją finansų kontrolę;
 • programų vykdytojams teikia informaciją bei ataskaitas apie programų vykdymą bei skolas.
 • Ruošia informaciją ir derina tarpusavio operacijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir informacinėje sistemoje (VSAKIS).
 • Siekdamas tinkamai nustatyti priskirtų programų įsigyjamo turto vertę, kaupia ir tvarko dokumentus, susijusius su turto įsigijimu.
 • Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
 • Rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybės veiklos srities klausimais.
 • Rengia perduoti į archyvą apskaitos dokumentus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.
 • Atlieka kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, vietos savivaldą, biudžeto sandaros įstatymą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir archyvavimą;
 • turėti 1 metų buhalterinio darbo stažą biudžetinėje įstaigoje;
 • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Ms Word, Ms Exel, MS Outlook, Internet Explorer ir nors viena buhalterinės apskaitos programa.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: