Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo, administravimo ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos teismo ekspertizės centras

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo, administravimo ir kokybės skyriaus (toliau- Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos darbą, užtikrinti asmens duomenų apsaugos pareigūno uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos (toliau – taryba) sekretoriaus funkcijas: rengia tarybos posėdžius; derina jų darbotvarkę; renka informaciją, reikalingą tarybos veiklai; rengia tarybos raštų, priimamų sprendimų, procesinių dokumentų projektus; tvarko ir saugo tarybos dokumentaciją; atlieka su skundų nagrinėjimu susijusių problemų analizę bei rengia apibendrinimus; analizuoja teismų sprendimus tarybos atžvilgiu ir rengia apibendrinimus; rengia rekomendacijų teisėsaugoms institucijoms ir teismo ekspertams teismo ekspertizės srityje projektus; rengia tarybos metinį planą; teikia pasiūlymus dėl ekspertinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų; rengia metines ataskaitas;
 • teikia konsultacijas įstaigos vadovybei, įstaigos darbuotojams pagal šios pareigybės kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais;
 • dalyvauja rengiant procesinių dokumentų, LTEC vidaus tvarką reglamentuojančių, sutarčių ir kitų dokumentų projektus;
 • dalyvauja nagrinėjant pareiškimus, skundus, pretenzijas, pasiūlymus, paklausimus, rengia atsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
 • vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, rengiant vidinius LTEC teisės aktus, užtikrinant tinkamą duomenų tvarkymą ir naudojimą, teikiant rekomendacijas kitiems LTEC dirbantiems asmenims;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties teismo ekspertizės ir (ar) asmens duomenų apsaugos srityje;
 • išmanyti teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti rengti teisės aktų, procesinių dokumentų projektus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos procesų įstatymus, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksą, Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ekspertinę veiklą;
 • gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos teismo ekspertizės centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: