Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jonava - Jonavos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Lygis – A3. Kategorija – 11
 • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga užtikrinti tinkamą ir teisingą Jonavos rajono savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų paramos lėšomis, įgyvendinimą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vyko šias funkcijas:
 • rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas Europos Sąjungos fondams ir programoms dėl paramos lėšų gavimo pagal priskirtas priemones energetikos, švietimo, sveikatos, planavimo srityse.
 • Rengia ir įgyvendinančiai institucijai teikia projekto pažangos ataskaitas, derina ir teikia mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų planus, informaciją apie projekto planuojamas išlaidas ir kitą informaciją, susijusią su projekto vykdymu; nuolat komunikuoja su projekto rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.; organizuoja projekto viešinimo veiklas;
 • rengia projektų įgyvendinimui būtinų paslaugų, prekių ar darbų pirkimo paraiškas–užduotis ir teikia jas viešojo pirkimo komisijai;
 • rengia ir teikia įvairias ataskaitas paramą administruojančioms institucijoms;
 • konsultuoja seniūnijų seniūnus, kitus asmenis, susijusius su projektų planavimu, vykdymu ir stebėsena;
 • kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui savo kompetencijos klausimais;
 • bendradarbiauja su ministerijomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą administruojančiomis tarpinėmis ir įgyvendinančiomis institucijomis;
 • surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų bei dokumentų surinkimą, kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko kuruojamos srities projektų dokumentų bylas;
 • tvarko Skyriaus skelbiamą informaciją tinklapyje www.jonava.lt;
 • vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, politikos mokslų krypties, sociologijos krypties, vadybos ir verslo administravimo krypties ar viešojo administravimo krypties.
 • Išmanyti investicinių projektų rengimo, teikimo, įgyvendinimo ir strateginio planavimo metodikas.
 • Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą rengiant paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti bei įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais strateginio planavimo procesą, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kitus finansavimo šaltinius.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
 • Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Jonavos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: