Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga licencijų ir leidimų išdavimui organizuoti bei vykdyti, savivaldybės verslo plėtros ir paramos verslui procesams koordinuoti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina (analizuoja) licencijų ir leidimų prašytojų pateiktas paraiškas (prašymus) ir dokumentus; surenka informaciją ir duomenis iš institucijų dėl licencijų ir leidimų išdavimo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka parengia išdavimui licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto veiklos licencijas, leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ar už atlygį;
 • rengia Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl licencijų ir leidimų papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo;
 • rengia skelbtiną informaciją apie išduotas, papildytas, patikslintas licencijas ir leidimus, licencijų ir leidimų galiojimo sustabdymą, panaikinimą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, Savivaldybės interneto svetainei;
 • tvarko teisės aktais priskirtus registrus, teikia informaciją VĮ Registrų centrui per informacinę sistemą LIS, statistinius duomenis apie licencijas valstybės institucijoms jų prašoma forma;
 • organizuoja ir koordinuoja vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 • rengia ir, pasikeitus teisės aktams, atnaujina savo srities administracinių paslaugų teikimo aprašymus;
 • dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą verslo skatinimo programoms įgyvendinti;
 • koordinuoja smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos rengimo ir įgyvendinimo klausimus; analizuoja verslo aplinkos situaciją Savivaldybėje, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl aktualių verslo aplinkos gerinimo, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo priemonių įgyvendinimo savivaldybėje;
 • organizuoja konkursus Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimui gauti vadovaujantis Savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, rengia sutartis ir prižiūri projektų įgyvendinimą;
 • organizuoja konkursus Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos projektams finansuoti, rengia sutartis ir prižiūri projektų įgyvendinimą;
 • rengia sprendimų projektus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo;
 • rengia sprendimų projektus dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų juridiniams asmenims suteikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja Savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis savo kompetencijos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;
 • vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos ar vadybos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, finansus, ekonominę plėtrą, licencijų ir leidimų išdavimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;
 • gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: