Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Strateginio planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimui, koregavimui, svarstymui ir tvirtinimui bei strateginio planavimo dokumentų viešinimui organizuoti, visuotinės kokybės vadybos principams Savivaldybės administracijoje diegti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas ir teikia skyriaus vadovui pagal įgaliojimus;
 • organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimą, koregavimą, svarstymą ir tvirtinimą, užtikrindamas savivaldybės infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo funkcijos įgyvendinimą;
 • organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų viešinimą visuomenei, skelbdamas informaciją savivaldybės interneto svetainėje bei organizuodamas susitikimus su suinteresuotomis šalimis;
 • rengia ir tikslina Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano priedą – investicinių projektų sąrašą;
 • užtikrina kokybės vadybos sistemos ir metodų kūrimo, diegimo, valdymo ir kontrolės darbų eigą Savivaldybės administracijoje;
 • užtikrina įdiegtos kokybės vadybos sistemos ir metodų Savivaldybės administracijoje rezultatyvumą ir efektyvumą, nuolatinį jos gerinimą ir atnaujinimą;
 • analizuoja Savivaldybės administracijos vidinius ir išorinius procesus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • rengia ir dalyvauja rengiant kokybės vadybos sistemos dokumentus: kokybės vadovą, piliečių chartijas, procedūrų aprašus, instrukcijas ir kitus dokumentus;
 • valdo kokybės vadybos sistemos dokumentus, nustatytu periodiškumu juos peržiūri ir atnaujina;
 • dalyvauja nagrinėjant įstaigoje gautus raštus, skundus, prašymus, jų pagrindu nustato neatitiktis ir inicijuoja korekcinius ar kitus veiksmus;
 • organizuoja ir koordinuoja kokybės vadybos sistemos ir metodų diegimo ir įgyvendinimo darbus Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose;
 • koordinuoja darbuotojų, Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose paskirtų atsakingais už kokybės vadybą darbą, susijusį su kokybės vadybos sistemos diegimu, valdymu ir priežiūra padalinyje, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ir nustatyta tvarka teikia naujų investicinių projektų aprašymą;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia planuojamų viešųjų pirkimų aprašymus ir jų vertes bei planuojamų viešųjų pirkimų objektų technines užduotis;
 • dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo;
 • rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
 • pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • pagal pareigybės kompetenciją rengia raštų projektus įvairioms institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, teikia statistinius duomenis ir ataskaitas, kaupia ir apdoroja statistinius bei įvairių tyrimų duomenis, reikalingus strateginiam planavimui.
 • Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį procesų valdymo, visuotinės kokybės vadybos metodų diegimo ir taikymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, kokybę viešajame sektoriuje, savivaldybės biudžeto sudarymą, regioninį planavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus;
 • gebėti analizuoti savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, veiklos procesus, formuluoti išvadas ir teikti pasiūlymus dėl tobulinimo;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: