Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Studijų vertinimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Studijų kokybės vertinimo centras

Darbo pobūdis

 • Studijų vertinimo skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Organizuoja išorinį aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinimą:
 • Rengia ir tobulina metodines priemones, reikalingas Skyriaus veiklai vykdyti;
 • Atlieka tinkamą ekspertų atranką bei ekspertų ir darbo grupių sudarymą;
 • Konsultuoja aukštųjų mokyklų darbuotojus ir ekspertus;
 • Inicijuoja teisės aktų, susijusių su Skyriaus veiklos vykdymu, projektų rengimą;
 • Nagrinėja Centrui pateiktus valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų raštus, teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia atsakymus;
 • Rengia informaciją, susijusią su studijų programų vertinimu;
 • Atsako už informacijos apie organizuojamą vertinimą ir ekspertinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą;
 • Kaupia informaciją apie ekspertus;
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia administracinių sprendimų projektus;
 • Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas;
 • Teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų studijų programų kokybės vertinime:
 • Vertina aukštųjų mokyklų studijų programų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Kartu su ekspertų grupe vizituoja vertinamąsias aukštąsias mokyklas;
 • Pagal poreikį verčia žodžiu iš lietuvių į anglų ir (ar) iš anglų į lietuvių kalbas vizitų metu;
 • Kartu su ekspertų grupe rengia vertinimo išvadas;
 • Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
 • Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai, bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
 • Dalyvauja darbo grupėse ar komisijose teisės aktų projektams ar jų pataisoms, susijusioms su mokslu ir studijomis, rengti;
 • Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
 • Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas arba nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas arba nesant kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, vykdo jo funkcijas;
 • Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo arba Skyriaus vedėjo pavaduotojo, pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti pusės metų darbo patirtį aukštojo mokslo srityje;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.
CVB client

Studijų kokybės vertinimo centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: