Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Sveikatos apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau – Departamentas) Sveikatos apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Vilniaus miesto gyventojams, rengti pasiūlymus ir projektus dėl psichikos sveikatos paslaugų sistemos organizavimo.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • renka ir sistemina duomenis apie ambulatorines ir stacionarines psichikos sveikatos paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui šiais klausimais;
 • koordinuoja psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos strategijos įgyvendinimą;
 • renka duomenis, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl priklausomybės ligų prevencijos ir gydymo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje; dalyvauja Savivaldybės (narkotikų kontrolės komisijos veikloje;
 • nagrinėja psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių centrų darbą, analizuoja jų veiklos rodiklius, teikia pasiūlymus dėl veiklos gerinimo, pagal savo kompetenciją kontroliuoja Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomą gyventojų sveikatos priežiūrą;
 • teikia Skyriaus vedėjui derinti viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
 • teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro veiklos užduočių ir analizuoja jų įvykdymą;
 • koordinuoja viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro reorganizavimą;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sprendžiant Savivaldybės sudėtines, apimančias kelias sritis, problemas su kitais Savivaldybės padaliniais ir atsakingomis institucijomis;
 • vykdo Savivaldybės sudarytų sutarčių su kitomis institucijomis sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimo priežiūrą (kontrolę);
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo;
 • teikia gyventojams ir institucijoms ar įstaigoms informaciją sveikatos apsaugos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant sveikatos priežiūros klausimus su Savivaldybės struktūriniais padaliniais, bendradarbiauja su įmonių, įstaigų ir organizacijų tos pačios srities specialistais Lietuvoje ir užsienyje;
 • rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus ir juos teikia derinti nustatyta tvarka;
 • teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas ir planus;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
 • siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus, pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
 • ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;
 • būti susipažinusiam su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;
 • išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: