Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo ir mokslo komiteto biuro Padėjėjas

Vilnius - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Darbo pobūdis

 • Švietimo ir mokslo komiteto biuro padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Švietimo ir mokslo komiteto (toliau – Komitetas) biuro (toliau – Biuras) padėjėjo pareigybė reikalinga padėti organizuoti Lietuvos Respublikos Seimo statute apibrėžtą Komiteto veiklą Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų leidybos, parlamentinės kontrolės srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • siekdamas padėti užtikrinti, kad būtų operatyviai ir sklandžiai svarstomi Seimo statute išvardyti Komiteto kompetencijai priklausantys klausimai, teikiamos išvados, atliekamos kitos Seimo pavestos užduotys, suderinęs su Biuro vedėju:
 • padeda organizuoti ir rengti Komiteto posėdžius, klausymus, susitikimus, konferencijas, seminarus, padeda rengti jiems reikalingą medžiagą;
 • dalyvauja Komiteto posėdžiuose, svarstymuose ir klausymuose, juos protokoluoja, rengia protokolinius sprendimus, protokolų išrašus bei kitus Komiteto dokumentus, tvarko rašytinius posėdžių protokolus ir posėdžių garso įrašus;
 • padeda organizuoti parlamentinę kontrolę Komitete: praneša apie pasiūlymus ir sprendimus atitinkamoms institucijoms, administruoja parlamentinės kontrolės priemones Parlamentinės kontrolės informacinėje sistemoje (PARKIS), atlieka numatytų priemonių įgyvendinimo stebėseną;
 • pagal kompetenciją rengia atsakymų į gautus asmenų prašymus ir skundus bei valstybės institucijų ir kitų įstaigų raštus projektus;
 • prireikus Biuro vedėjo pavedimu padeda įgyvendinti Biuro patarėjams pavestas funkcijas: padeda atlikti teisės aktų analizę, rengti teisės aktų projektus ir kitas pavestas funkcijas;
 • siekdamas prisidėti prie Komiteto veiklos tinkamo organizavimo ir atsiskaitymo Seimui, rengia Komiteto veiklos ataskaitų projektus, laiku ir kvalifikuotai atlieka Biuro vedėjo pavedimus, teikia pasiūlymus Biuro vedėjui dėl Komiteto darbo planų ir posėdžių darbotvarkių projektų, apibendrina Komiteto veiklą sesijų metu, rengia Komiteto ataskaitų projektus;
 • siekdamas, kad visuomenė būtų laiku informuota apie Komiteto darbą, tvarko Komiteto informaciją, skelbiamą Seimo interneto svetainėje, nustatyta tvarka rengia ir teikia pranešimus Informacijos ir komunikacijos departamentui, teikia informaciją atitinkamiems Seimo padaliniams apie Komitete svarstytus klausimus;
 • siekdamas padėti užtikrinti tinkamą dokumentų apskaitą ir saugojimą, tvarko Komiteto dokumentus, nustatyta tvarka teikia bylas archyviniam saugojimui;
 • atlieka kitas su Biuro veikla susijusias funkcijas ir Biuro vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį susirinkimų, posėdžių, susitikimų ir kitų renginių organizavimo srityje;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • būti gerai susipažinęs su Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, elektroninio pašto; mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
 • būti iniciatyvus, atsakingas, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.
CVB client

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: