Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kalbos tvarkytojas (vyresnysis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaišiadorys - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Ši pareigybė reikalinga kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kontroliuoja, kaip Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose dokumentai rengiami taisyklinga lietuvių kalba, ar įmonės, įstaigos, organizacijos susirašinėja valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
 • kontroliuoja, ar savivaldybėje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
 • kontroliuoja, ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;
 • kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles;
 • kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;
 • kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonės laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
 • kontroliuoja, ar savivaldybėje viešieji užrašai yra taisyklingi; derina šių užrašų bei reklamos projektus;
 • pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais;
 • inicijuoja ir organizuoja renginius, kurie populiarina valstybinę lietuvių kalbą, bendradarbiaudamas su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis įstaigomis;
 • konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus: nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų technines specifikacijas, specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus teikėjams, pirkimo sutarčių projektus;
 • vykdo viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūrą: tikrina pirkimo sutarčių užtikrinimo terminus ir vertes, tikrina ir pasirašo prekių, paslaugų ir darbų priėmimo aktus, sąskaitas faktūras nustatyta tvarka teikia jas Buhalterijos skyriui, inicijuoja pirkimo sutarčių pakeitimus, nutraukimus;
 • konsultuoja Savivaldybės darbuotojus kalbos vartojimo, raštvedybos klausimais;
 • redaguoja tvarkomuosius, organizacinius, informacinius siunčiamuosius Administracijos dokumentus, juos vizuoja;
 • tikrina ir taiso Administracijos darbuotojų tekstus, rengiamus spaudai;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
 • rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui;
 • priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus savo kompetencijai priklausančiais klausimais tam, kad būtų suteikta informacija;
 • vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: