Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pagėgiai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Pagėgių savivaldybės administracijos 2020 m. rugsėjo 08 d. Direktoriaus įsakymas Nr. A1-780


PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas koordinuojamuose savivaldybės ugdymo įstaigose.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. švietimo įstaigų stebėsina.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Koordinuoja ir vykdo: pagrindinį ir vidurinį ugdymą, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą, mokinių, atvykusių iš kitų savivaldybių mokyklų ir išvykusių į kitų savivaldybių mokyklas, išvykusių į užsienį ir grįžusių iš užsienio, apskaitą.
16. Koordinuoja ir vykdo: brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kitus pasiekimų tyrimus savivaldybės mokyklose, mokomųjų dalykų:- dorinio ugdymo, filosofijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, šių krypčių pasirenkamuosius dalykus ir šių dalykų olimpiadų, konkursų organizavimą, švietimo įstaigų bibliotekų veiklą, išorinį vertinimą, metodinę veiklą.
17. Vykdo brandos atestatų, pradinio ir pagrindinio ugdymo baigimo, bendrojo išsilavinimo ir kitų pažymėjimų blankų užsakymą, parvežimą, užtikrina jų apsaugą, išduoda mokykloms ir teikia ataskaitas..
18. Vykdo švietimo stebėseną, dalyvauja rengiant savivaldybės (švietimo srities) strateginį veiklos planą, skyriaus metinę veiklos programą, rengia skyriaus mėnesio veiklos planų projektus..
19. Administruoja savivaldybės Mokinių registrą, švietimo įstaigų registrą ir Pedagogų registrą, užtikrina jame esančių duomenų teisingumą ir konsultuoja įstaigų vadovus registro tvarkymo klausimais..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – pedagogika (arba).
20.3. studijų kryptis – edukologija (arba).
20.4. darbo patirties sritis – turėti pedagoginio darbo stažą; 20.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
22. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
22.1. turėti pedagogo kvalifikaciją.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. veiklos planavimas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €