Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Taikytinos teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,40)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Darbo pobūdis

 • Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Neteko galios nuo 2019-01-01.3. Neteko galios nuo 2019-01-01
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos (toliau - ir ES) socialinės apsaugos teisės aktus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, taip pat įgyvendinti Europos Bendrijų teisingumo teismo sprendimus socialinio draudimo srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Priima ir nagrinėja prašymus išduoti E formų pažymas ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – struktūrizuoti dokumentai) apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje valstybiniu socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau – Šveicarija), ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, taip pat prašymus išduoti atitinkamos formos pažymą apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, atliekančiam darbus kitoje ES, EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, ar tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo valstybėje.
 • Išduoda atitinkamos formos pažymą apie priimtus dokumentus.
 • Įveda duomenis į Taikomąją sistemą „E – formos“ ir išduoda struktūrizuotus dokumentus apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į ES, EEE valstybes nares ar Šveicariją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.
 • Išduoda atitinkamų formų pažymas apie taikytiną teisę pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus.
 • Vertina pateiktus dokumentus ir nustato ar pateikti visi taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymui reikalingi dokumentai, ar dokumentai teisingai užpildyti.
 • Rengia paklausimus fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pateiktų dokumentų taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo tikslinimo, dėl trūkstamų duomenų pateikimo.
 • Rengia sprendimų projektus dėl struktūrizuotų dokumentų ir atitinkamų formų pažymų dėl taikytinos teisės aktų nustatymo išdavimo ir atsisakymo išduoti pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus ir tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje.
 • Vykdo susižinojimo tarp ES, EEE valstybių narių, Šveicarijos, tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų šalių kompetentingų įstaigų funkcijas taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo srityje.
 • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis bei užsienio kompetentingomis įstaigomis, teikia duomenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų ir tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų socialinės apsaugos srityje nuostatų, susijusių su taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymu.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėją klientų prašymus ir skundus, institucijų paklausimus socialinio draudimo klausimais, rengia atsakymų projektus.
 • Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti 1 metų darbo patirtį;
 • Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriniu MS Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: