Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Taikytinos teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,40)

Vilnius - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

Darbo pobūdis

 • Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Neteko galios nuo 2019-01-01.3. Neteko galios nuo 2019-01-01
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti ir tikrinti taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo pagal Europos Sąjungos (toliau - ES) socialinės apsaugos teisės aktus ir tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje Bei Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus socialinės apsaugos srityje, pagrįstumą, teisingumą ir teisėtumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Kontroliuoja prašymų dėl E formų pažymų ir struktūrizuotų dokumentų apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje valstybiniu socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti į iš Lietuvos respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonomines erdves (toliau - EEE) valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau - Šveicarija), ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiški dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES ar EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, taip pat prašymų išduoti atitinkamos formos pažymą apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, atliekančiam darbus kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, ar tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo valstybėje priėmimą ir nagrinėjimą.
 • Kontroliuoja struktūrizuotų dokumentų apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į ES, EEE valstybes nares ar Šveicariją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje išdavimą.
 • Tikrina Skyriaus vyriausiųjų specialistų (toliau – Skyriaus specialistų) išduotų dokumentų apie taikytinus teisės aktus migruojantiems asmenims išdavimo teisėtumą ir pagrįstumą Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Kontroliuoja, kad visi prašymai, pareiškimai, skundai būtų atsakyti nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.
 • Tikrina rengiamų susitarimų projektų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų ES, EEE valstybių narių ar Šveicarijos kompetentingų įstaigų dėl taikytinų teisės aktų migruojantiems asmenims nustatymo išimties taikymo pagrįstumą, teisėtumą ir teisingumą.
 • Tikrina rengiamų sprendimų projektų dėl E formų pažymų ir rengiamų struktūrizuotų dokumentų apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į ES, EEE valstybes nares ar Šveicariją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, išdavimo pagrįstumą, teisėtumą ir teisingumą.
 • Tikrina rengiamų sprendimų projektų dėl atitinkamų formų pažymų pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus išdavimo ir atsisakymo išduoti, pagrįstumą, teisėtumą ir teisingumą.
 • Kontroliuoja ir užtiktina išduodamų struktūrizuotų dokumentų bei atitinkamų formų pažymų, išduodamų pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus, teisėtumą.
 • Kontroliuoja gautų užsienio valstybių kompetentingų įstaigų išduotų struktūrizuotų dokumentų arba atitinkamų formos pažymų patikrinimą ir atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informavimą.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus, paklausimus ir rengia atsakymų projektus.
 • Analizuoja ir sistemina su pareiginių funkcijų vykdymu susijusių teisės aktų pakeitimus, kitą informaciją ir duomenis.
 • Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą.
 • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis bei užsienio kompetentingomis įstaigomis, teikia duomenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų ir tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų socialinės apsaugos srityje nuostatų, susijusių su taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymu.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti 1 metų darbo patirtį;
 • Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriniu MS Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: