Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Tarptautinės teisės departamentas Teisinio bendradarbiavimo skyrius Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

1. Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 14.
 • Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų teisinį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis, teikti metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisingumo įstaigoms, nagrinėti Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinimo bei konsultuoti juos teisinės pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis klausimais. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tikrina iš Lietuvos Respublikos teismų gautus dokumentus dėl teisinės pagalbos prašymų vykdymo užsienio valstybėse ir siunčia juos kompetentingoms užsienio valstybių institucijoms;
 • tikrina iš užsienio valstybių gautus dokumentus dėl teisinės pagalbos prašymų vykdymo Lietuvos Respublikoje ir siunčia juos kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms;
 • rengia aplinkraščius teisinės pagalbos prašymų užsienio valstybių teismams ir kitoms institucijoms rengimo klausimais, teikia metodinę pagalbą ir informaciją Lietuvos Respublikos teismams dėl Lietuvos Respublikos sutarčių taikymo sferos, įgyvendinimo praktikos;
 • rengia, apibendrina medžiagą, reikalingą sprendimams dėl asmenų ekstradicijos ir nuteistųjų asmenų perdavimo priimti, ir ją pateikia kompetentingoms Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms;
 • pagal paklausimą rengia užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms papildomą informaciją dėl Europos arešto orderių vykdymo eigos, rengia ir užsienio valstybių institucijoms pateikia tranzito prašymus dėl ekstradijuojamų ar pagal Lietuvos Respublikos teismų išduotus Europos arešto orderius perduodamų asmenų;
 • nagrinėja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus bei konsultuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinius ir juridinius asmenis teisinės pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo su užsienio šalimis klausimais;
 • nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisingumo institucijoms informaciją apie užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, rengiamus bei galiojančius teisės aktus bei jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Europos Sąjungos teisminio tinklo civilinėse bylose veikloje ir padeda koordinuoti šio tinklo funkcionavimą nacionaliniu lygmeniu;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos bei rengia Teisingumo ministerijos pozicijų ir nuomonių projektus dėl nagrinėjamų Europos Sąjungos teisės aktų projektų;
 • rengia teisės aktų, būtinų Teisingumo ministerijos kompetencijai priskiriamų tarptautinių sutarčių dėl teisinio bendradarbiavimo pasirašymui ir ratifikavimui, projektus, taip pat su tuo susijusių teisės aktų projektus;
 • dalyvauja kuriant ir įvertinant Lietuvos Respublikos tarptautinius susitarimus su užsienio valstybėmis ir organizacijomis;
 • dalyvauja ministerijos rengiamuose pasitarimuose, atstovauja departamentui kitose institucijose savo kompetencijos ribose, informuoja apie darbo rezultatus;
 • pavaduoja skyriaus valstybės tarnautoją užtikrinant valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų laikymąsi Teisingumo ministerijoje bei organizuojant Teisingumo ministerijos vadovų vizitus į užsienį bei užsienio valstybių delegacijų vizitus Lietuvoje Teisingumo ministerijos kvietimu;
 • vykdo kitus Teisingumo ministerijos vadovybės ir Tarptautinės teisės departamento direktoriaus bei skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais bei Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais teisinį bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartojo lygmens A2 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti įstatymų, kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti bent vieną dokumentų valdymo sistemą;
 • išmanyti teorinius ir praktinius diplomatinio protokolo reikalavimus.
CVB client

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: