Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
More about company »

Tarptautinės teisės grupė vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2020 m. liepos 02 d. ĮSAKYMAS Nr. 1R-197


LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPTAUTINĖS TEISĖS GRUPĖ VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Teisė.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. Nacionalinės teisės sistemos, atitinkančios teisinės valstybės sampratą ir Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, kūrimo, dalyvaujant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisėkūros proces.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus..
7. Analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl ES teisę reglamentuojančių teisės aktų, ES Komisijos ir ES Vadovų Tarybos strateginių dokumentų ir kitų teisės aktų pagal Teisingumo ministerijos (toliau – Ministerija) kompetenciją, jų santykio su LR teisės sistema, jų įgyvendinimo, efektyvumo, vystymosi dėsningumo ir teikia siūlymus dėl LR interesų atstovavimo ir teisės aktų projektų rengimo..
8. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl LR teisės aktų projektų atitikties Europos Sąjungos teisės aktams ir principams, rengia teisės aktų projektus, įgyvendinančius ar perkeliančius Europos Sąjungos teisę..
9. Rengia Ministerijos pozicijų ir nuomonių projektus dėl ES institucijų darbo grupėse ir kitose ES institucijų formatuose nagrinėjamų ES teisės aktų projektų. Prireikus konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, ES Komisija, ES Tarybos Generaliniu Sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais LR pozicijų rengimo klausimais..
10. Analizuoja, apibendrina ir nustatyta tvarka teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės sistemą, rengiamus ir galiojančius teisės aktus, jų praktinio įgyvendinimo ypatumus suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms ir užsienio valstybių institucijoms.
11. Dalyvauja bendradarbiaujant su ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybėmis, atstovauja Ministerijai ir Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijose ir jų darbiniuose susitikimuose, rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką..
12. Teikia pasiūlymus, rengia medžiagą ES darbo grupių ir komitetų posėdžiams, ministrų pasitarimams ir LR Vyriausybės posėdžiams, kuriuose nagrinėjami su Ministerijos kompetencija susiję ES klausimai, nustatyta tvarka Atstovauja Ministerijai vyriausybinių ir tarpžinybinių komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje dėl Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimų vykdymo..
13. Dalyvauja Ministerijos ir kitų LR ir tarptautinių institucijų, organizacijų vykdomose programose, projektuose, organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.2. studijų kryptis – teisė (arba);
14.3. darbo patirtis srityje – nereikalaujama.
arba:
14.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
14.5. darbo patirties sritis – europos sąjungos klausimų srities patirtis; 14.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai.
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba - anglų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
16.3. kalba – prancūzų;
16.4. kalbos mokėjimo lygis – B1.
16. Atitikimas kitiems reikalavimams:
16.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
17.2. organizuotumas - 4 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
17.5. komunikacija - 4 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. teisės išmanymas - 4 lygis;
19.2. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 15.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1885 €
Vid. atlyginimas bruto
(46% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1296 €
25% uždirba 1296-1659 €
25% uždirba 1659-2472 €
25% uždirba nuo 2472 €