Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kurti ir įgyvendinti savivaldybės politiką regioninio bendradarbiavimo ir miesto rinkodaros srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, kuruojamos srities programas (priemones) ir jų sąmatų projektus;
 • organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia skyriaus vedėjui;
 • analizuoja miesto regioninio bendradarbiavimo ir rinkodaros poreikius ir tendencijas, nustato galimas šių sričių kryptis, dalyvauja rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant regioninio bendradarbiavimo ir miesto rinkodaros programas (priemones);
 • vadovaujantis regiono ekonomine specializacija plėtoja, stiprina ir koordinuoja savivaldybės regioninį bendradarbiavimą su regiono partneriais, institucijomis, asocijuotomis struktūromis ir organizacijomis;
 • bendradarbiauja su savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, asocijuotomis struktūromis, verslo įmonėmis, mokslo institucijomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis bei grupėmis plėtojant, stiprinant ir koordinuojant savivaldybės regioninį bendradarbiavimą ir miesto rinkodarą;
 • renka, analizuoja ir sistemina informaciją apie įvairaus formato renginius (konferencijas, forumus, diskusijas, parodas, pristatymus ir kt.) regione, vertina savivaldybės dalyvavimo šiuose renginiuose poreikį bei tikslingumą ir pagal įgaliojimą teikia pasiūlymus dėl galimybių dalyvauti ir atstovauti savivaldybei juose;
 • inicijuoja ir organizuoja įvairaus formato regioninio bendradarbiavimo ir miesto rinkodaros renginius (konferencijas, forumus, diskusijas, parodas, pristatymus ir kt.);
 • pagal pavedimą atstovauja savivaldybei ir jos interesams regioninėse institucijose, asocijuotose struktūrose, organizacijose ir renginiuose;
 • pagal skyriaus kompetencijas padeda savivaldybės struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms institucijoms susirasti partnerius regioniniam bendradarbiavimui vystyti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ir įgyvendina regioninio bendradarbiavimo ir miesto rinkodaros projektus;
 • pagal įvairių institucijų bei organizacijų užklausimą rengia atsakymus savivaldybės regioninio bendradarbiavimo ir miesto rinkodaros formavimo klausimais;
 • dalyvauja įgyvendinant kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
 • koordinuoja valstybės deleguotos žemės ūkio funkcijos vykdymą;
 • rengia viešųjų pirkimo konkurso sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;
 • rengia ir derina su specialistais, suinteresuotomis institucijomis parengtus savivaldybės institucijų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties projektų valdymo, rinkodaros ar viešųjų ryšių srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, tarptautinių, regioninių ir finansuojamų valstybės programų rengimą ir projektų vadybą;
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos vykdoma regionų politika gebėti analizuoti regioninio bendradarbiavimo galimybes, planuoti ir įgyvendinti su tuos susijusius projektus;
 • išmanyti rinkodaros, komunikacijos ir viešųjų ryšių principus, gebėti rengti Klaipėdos miesto rinkodaros ir komunikacijos planus bei juos įgyvendinti;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: