Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos (toliau – KEPS) įgyvendinimą pagal patvirtintas strategines kryptis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, kuruojamos srities programas (priemones) ir jų sąmatų projektus;
 • organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant KEPS bendradarbiavimo su partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis programas;
 • analizuoja KEPS tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo poreikius, galimybes ir tendencijas mieste, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
 • plėtoja, stiprina ir koordinuoja savivaldybės KEPS tarpinstitucinį bendradarbiavimą su KEPS partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, asocijuotomis struktūromis ir organizacijomis;
 • renka, analizuoja ir sistemina informaciją apie įvairaus formato renginius (konferencijas, forumus, diskusijas, parodas, pristatymus ir kt.), susijusius su KEPS įgyvendinimu, vertina savivaldybės dalyvavimo šiuose renginiuose poreikį bei tikslingumą ir pagal įgaliojimą teikia pasiūlymus dėl galimybių dalyvauti ir atstovauti savivaldybei juose;
 • pagal skyriaus kompetencijas inicijuoja ir organizuoja įvairaus formato KEPS tarpinstitucinio bendradarbiavimo renginius (konferencijas, forumus, diskusijas, parodas, pristatymus ir kt.);
 • organizuoja ir koordinuoja KEPS partnerių ir kitų suinteresuotų institucijų, asocijuotų struktūrų ir organizacijų atstovų vizitus su savivaldybės struktūrinių padalinių vadovais ir/ar specialistais;
 • pagal skyriaus kompetencijas organizuoja formalų ir neformalų suinteresuotų institucijų, bendruomenių ir asmenų įtraukimą į KEPS įgyvendinimo procesus;
 • pagal pavedimą atstovauja savivaldybei ir jos interesams, susijusiems su KEPS įgyvendinimu, institucijose, asocijuotose struktūrose, organizacijose ir renginiuose;
 • pagal skyriaus kompetencijas padeda savivaldybės struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms institucijoms susirasti partnerius tarpinstituciniam bendradarbiavimui vystyti;
 • pagal skyriaus kompetencijas inicijuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektus, susijusius su KEPS įgyvendinimu;
 • dalyvauja įgyvendinant kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
 • pagal KEPS partnerių ir kitų suinteresuotų institucijų, asocijuotų struktūrų ir organizacijų užklausimus rengia atsakymus KEPS įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 • rengia viešųjų pirkimo konkurso sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;
 • rengia ir derina su specialistais, suinteresuotomis institucijomis parengtus savivaldybės institucijų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, verslo, vadybos, viešojo administravimo arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties tarpinstitucinio bendradarbiavimo arba projektų valdymo srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, išmanyti tarptautinių ir finansuojamų valstybės programų rengimą ir projektų vadybą;
 • gebėti analizuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes, planuoti ir įgyvendinti tarpinstitucinius projektus, išmanyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo koncepcijas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: