Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Tarptautinių ryšių skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Darbo pobūdis

Tarptautinių ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) veiklai pagal Europos Sąjungos (ES) reikalų koordinavimo taisykles Komisijoje koordinuoti, bendradarbiavimui su ES institucijomis, regioninėmis asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis palaikyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja ES Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros ir kitų organizacijų teisės aktų projektus, bendrąsias nuomones, informacinius dokumentus ir pasiūlymus Komisijos kompetencijos srityje, kad būtų užtikrintas nuoseklus Komisijos dalyvavimas ES teisėkūros procese;
 • informuoja Komisijos padalinius apie pagal Komisijos ir atitinkamo padalinio kompetenciją gautus ES ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, kai Komisija paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija, teikia pastabas ir siūlymus dėl galimo nuostatų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką Komisijos pozicijų rengimą;
 • nagrinėja Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER), Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER), Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) ir Europos vandens reguliuotojų (WAREG) darbo grupių bei pogrupių dokumentus, rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Komisijos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą;
 • nagrinėja bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, vartotojų organizacijomis, energetikos ūkio subjektų asociacijomis tarptautinio bendradarbiavimo ir energetinių paslaugų vartotojų teisių užtikrinimo ir informavimo srityje galimybes, siekiant užtikrinti platesnį interesų grupių dalyvavimą sprendžiant tarptautinius klausimus;
 • pagal poreikį rengia konsultacijas su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene, energetikos ūkio subjektais dėl ES teisės aktų projektų, kitų tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų galimo įgyvendinimo, kad būtų užtikrintas plačios visuomenės dalies interesų ir nuomonių atstovavimas;
 • rengia Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai, siekiant tinkamo Komisijos funkcijų įgyvendinimo;
 • dalyvauja teikiant Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos duomenis ACER/CEER rengiamai rinkos pažangos ataskaitai, siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumą ir suderinamumą su kitais duomenų rinkiniais;
 • rengia Komisijos metinius komandiruočių planus, vykdo planų vykdymo kontrolę, kad būtų užtikrintas efektyvus išteklių planavimas ir panaudojimas;
 • rengia informaciją Komisijos vadovų pasisakymams tarptautiniuose energetikos srities renginiuose, konferencijose, darbiniuose susitikimuose, susitikimuose tarptautinio bendradarbiavimo klausimais su rinkos dalyviais, siekiant savalaikio ir išsamaus Komisijos nuomonės parengimo bei pristatymo;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos ir Komisijos tarptautinių ryšių koordinavimo tobulinimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities politikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
 • išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, norminių aktų rengimo taisykles.
CVB client

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

daugiau info vtd.lt
Įmonėje vid. atlyginimas 1562€
92% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra gruodžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)

Similar job ads: