Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisėjo padėjėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos apeliacinis teismas

Darbo pobūdis

 • Lietuvos apeliacinio teismo (toliau – Teismas) teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Teisėjo padėjėjo pareigybė yra reikalinga atlikti nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikos, kitų dokumentų, reikalingų parengiant bylą nagrinėti teismo posėdyje, sisteminimą bei analizę, parengti teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių ir kitų dokumentų projektus ir vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo skyriaus pirmininko bei teisėjo pavedimus, susijusius su Teismo veikla.III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos šios funkcijos:
 • organizuoti, koordinuoti ir vykdyti teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai nagrinėjamų bylų parengimą nagrinėti teismo posėdžiuose, atlikti kitas vidaus teisės aktais teisėjo padėjėjui priskirtas funkcijas, susijusias su bylų parengimu nagrinėti ir nagrinėjimu teismo posėdžiuose bei išnagrinėtų bylų perdavimu saugoti ar grąžinimu pirmosios instancijos teismui;
 • analizuoti bylų, rengiamų nagrinėti teismo posėdžiuose, medžiagą, įvertinti ir apibendrinti jų probleminius aspektus, teikti pagrįstas išvadas dėl jų sprendimo;
 • susisteminti ir pateikti teisėjui rengiantis nagrinėti bylą teismo posėdyje reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją;
 • vykdyti teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasirengimu nagrinėti bylą teismo posėdyje;
 • rengti teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;
 • vykdyti vidaus teisės aktais teisėjo padėjėjo pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su duomenų teikimu naudojantis Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
 • informuoti Teismo pirmininką, Teismo skyriaus pirmininką ir (arba) Teismų praktikos skyriaus vedėją apie nevienodos teismų praktikos atvejus;
 • Teismo pirmininko pavedimu dalyvauti komisijų, Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka sudaromų kompleksiniams ir tiksliniams teisėjų (teismų) patikrinimams atlikti, veikloje, vykdyti kitus Teismo pirmininko pavedimus vidaus administravimo ir administracinės priežiūros srityse;
 • vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo skyriaus pirmininko ir teisėjo pavedimus, susijusius su strateginių Teismo tikslų įgyvendinimu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnį kaip 0,5 metų teisinio darbo stažą;
 • turėti atstovavimo teismuose ir (arba) procesinių dokumentų projektų rengimo patirties;
 • specializuotis baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės arba civilinės ir civilinio proceso teisės šakose, puikiai išmanyti ir gebėti taikyti praktiškai su jomis susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos ir kitus tarptautinės teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų jurisprudenciją;
 • mokėti vieną iš šių oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų – anglų, vokiečių ar prancūzų – ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo B2 lygiu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų valdymo ir rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo taisykles ir rekomendacijas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
CVB client

Lietuvos apeliacinis teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: