Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Teisės departamento direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. rugsėjo 28 d. Direktoriaus įsakymu Nr. PS1-1081


NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – departamento (valdybos, grupės) vadovas (III lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. teisė.
4. administracinių paslaugų teikimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Teisėkūra.
6. paramos administravime, vertinant rizikas ir tiriant pažeidimus bei atstovaujant NMA interesus.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Užtikrinti neteisėto paramos išmokėjimo prevencijos vykdymą, įtariamų ir nustatytų pažeidimų administravimą bei NMA administruojamų projektų rizikos analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Užtikrina, kad NMA rengiami teisės aktų projektai bei rengiamos bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutartys, paramos sutartys atitiktų LR Konstitucijos, įstatymų, poįstatyminių aktų, ES teisės aktų reikalavimus, bei teisinėmis priemonėmis padeda realizuoti NMA suteiktas teises ir įgalinimus.
19. Koordinuoja NMA struktūrinių padalinių parengtų neigiamas pasekmes pareiškėjams ir (ar) paramos gavėjams sukeliančių individualių administracinių aktų ar administracinių sprendimų peržiūrėjimą ir pastabų dėl jų pateikimą.
20. Užtikrina atstovavimą NMA Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teismuose, kitose institucijose ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo, taip pat užtikrina atstovavimą iš bendradarbiavimo bei duomenų teikimo sutarčių kylančiuose ginčuose ir skolų išieškojimą teisminiu būdu.
21. Teikia NMA vadovybei išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais, pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir užtikrina NMA direktoriaus įsakymų ir jais patvirtintų darbo dokumentų priežiūrą kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė (arba);
22.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. arba:
22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.5. darbo patirties sritis – atstovavimo teisme patirtis; 22.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
22.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
23.2. organizuotumas - 5 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
23.5. komunikacija - 4 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
24.3. lyderystė - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 5 lygis.
26. Profesinė kompetencija:
26.1. teisės išmanymas - 4 lygis;
26.2. dokumentų valdymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 16.05
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €