Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės departamento Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento (toliau – Departamentas) Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti neteisėto paramos išmokėjimo prevenciją bei administruoti įtariamus ir nustatytus pažeidimus, atlikti Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) administruojamų projektų rizikos analizę, vertinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka projektų rizikos analizę, vertina projektų rizikingumą, vykdo atliktų rizikos analizių monitoringą;
 • rengia rekomendacijas bei išvadas rizikų vertinimo, analizės ir valdymo klausimais, teikia pastabas/rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų rizikų vertinimo, rizikų mažinimo klausimais, teikia informaciją apie projektų rizikingumo lygį;
 • vykdo ir organizuoja įtariamų, nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas bei kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, teikia siūlymus ir rekomendacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams pažeidimų prevencijos klausimais;
 • vykdo pažeidimų prevenciją, t. y. sistemina ir analizuoja informaciją apie įtariamus bei nustatytus pažeidimus, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos, jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgiant į pažeidimų analizės rezultatus;
 • vykdo sankcijų taikymo, galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikų priežiūrą ir rengia siūlymus Žemės ūkio ministerijai dėl jų pakeitimų;
 • bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis vykdant rizikų vertinimą, pažeidimų administravimą, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo procedūrų, tvarkos aprašų tobulinimo ir kitais klausimais bei rengia, teikia analitinę, statistinę informaciją Skyriaus vedėjui;
 • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • rengia raštus, įvairius dokumentus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis, taip pat dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros, Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti sankcijų taikymo mechanizmą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: