Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Darbo pobūdis

1. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Teisės departamento (toliau – Departamentas) Teisės taikymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo teisinę priežiūrą, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pozicijų ir interesų atstovavimą ir gynimą pagal kompetenciją priskirtais klausimais, Tarnybos struktūrinių padalinių konsultavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina Tarnybos rengiamų raštų, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir (ar) pareigos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juos vizuoja Tarnybos vidaus darbo reglamente nustatyta tvarka;
 • teikia teisines išvadas dėl Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamų raštų, teisės aktų projektų;
 • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
 • rengia ir teikia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.) teismams bylose, susijusiose su elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 • užtikrina teismų sprendimų, nutarčių vykdymą Tarnyboje;
 • atstovauja Tarnybai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
 • atstovauja Tarnybos interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus;
 • vykdo skolų Tarnybai išieškojimą;
 • sprendžia Tarnyboje kylančius teisinius klausimus, konsultuoja Tarnybos administraciją ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus su jų veikla susijusiais teisiniais klausimais;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus;
 • atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, darbo grupių veikloje;
 • pagal pavedimą dalyvauja darbo grupų veikloje, tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, taip pat projektuose, susijusiuose su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) veikla;
 • rengia ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais viešosios informacijos platintojams, vartotojams ir suinteresuotoms institucijoms;
 • pagal Skyriaus kompetenciją kaupia, analizuoja, sistemina duomenis;
 • vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės bei Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą));
 • gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo priežiūrą, valstybės tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus;
 • būti susipažinusiam su Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT), Europos Sąjungos (ES) ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklą, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti analitinę medžiagą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame instaliuota Windows operacinė sistema, ir naudotis Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: