Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyrius vyriausiasis specialistas

Vilnius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis — A.
 • Pareigybės kategorija — 13.
 • Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus (toliau — Departamento skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių viešąsias mokesčių administravimo procedūras, įgyvendinimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau — AVMI).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas tobulinti mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus, rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Departamento skyriaus kompetencijai priskirtų gyventojų ir įmonių mokesčių (toliau — tiesioginių mokesčių) ;
 • siekdamas užtikrinti teisės aktuose numatytų mokesčių administravimo procedūrų įgyvendinimą, rengia tiesioginių mokesčių deklaracijų ir kitų jiems apskaičiuoti reikalingų dokumentų formas bei jų pildymo tvarkas;
 • rengia apibendrintus tiesioginių mokesčių įstatymų paaiškinimus (komentarus), kitą mokesčių mokėtojų švietimui ir konsultavimui skirtą medžiagą, siekdamas užtikrinti vienodą mokesčių administravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymą;
 • siekdamas gerinti administravimą ir bendradarbiavimą, rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų, AVMI ir kitų institucijų paklausimus, teikia išvadas Departamento skyriaus nuostatuose nurodytais klausimais;
 • siekdamas gerinti mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, rengia ir nuolat atnaujina Interneto ir Intraneto puslapiuose skelbiamą informaciją Departamento skyriaus nuostatuose nurodytais klausimais;
 • siekdamas tobulinti mokesčių administravimo procedūras, dalyvauja VMI prie FM veiklos projektų įgyvendinimo darbe.
 • siekdamas gerinti priimamų sprendimų efektyvumą, dalyvauja Valstybinėje mokesčių inspekcijoje sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
 • siekdamas laiku ir kokybiškai įgyvendinti pavestas užduotis, Departamento skyriaus vedėjo nurodyta tvarka ir terminais teikia Departamento skyriaus vedėjui ataskaitas apie savo atliktą bei planuojamą atlikti darbą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento vadovų, Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius VMI prie FM tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer;
 • sugebėti taikyti teorines žinias darbe, operatyviai vykdyti pavedimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
CVB client

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: