Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
UAB „TETAS“

TEISĖS IR ATITIKTIES SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

3600-3800 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Kaunas - UAB „TETAS“

Darbo pobūdis

Teisės ir atitikties skyriaus darbo koordinavimas;
Bendrovės interesų santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis atstovavimas (įskaitant interesų gynimą teisme, komisijose, pasiūlant strategiją ir paruošiant reikiamus dokumentus);
Skyriaus atsakomybės ribose esančių įmonių grupės politikų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas (Atitikties, Asmens duomenų apsaugos; Korporatyvinio valdymo; Rizikų valdymo; Korupcijos prevencijos ir kitų, priskirtinų skyriaus kompetencijai), minėtų sričių koordinavimas;
Procesinių dokumentų, vidinių įmonės dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir pan.) rengimas ir derinimas, užtikrinant atitikimą teisės aktams ir įmonių grupės dokumentų reikalavimams; teikiamų ataskaitų įmonių grupei savalaikio pateikimo užtikrinimas;
Bendrovės sutartinių ir kitų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė, rangos, subrangos, paslaugų, pirkimo – pardavimo ir kitų sutarčių rengimas bei teisinės rizikos vertinimas;
Teisinių konsultacijų, rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas Bendrovės vadovybei ir darbuotojams (įskaitant sutarčių vykdymo, viešųjų pirkimų, darbo teisės sritis);
Periodinis rizikų nustatymo ir vertinimo ciklo inicijavimas, rizikų vertinimo ataskaitų atnaujinimas, rizikų valdymo planų, įskaitant numatytų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo būklės, tarpinių/galutinių ataskaitų apie rizikų valdymo planuose nurodytų priemonių įgyvendinimą pateikimas Bendrovės valdybai;
Darbo su Bendrovės valdyba koordinavimas, atsakingų darbuotojų konsultavimas medžiagos valdybos posėdžiams rengimo klausimais.

Reikalavimai ir patirtis

Aukštasis universitetinis teisės srities išsilavinimas;
Ne mažesnė kaip 3–5 metų teisino darbo patirtis ir ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis (energetikos sektoriaus išmanymas būtų privalumas);
Nepriekaištinga reputacija;
Bendrųjų dokumentų įforminimo ir rengimo bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimų išmanymas;
Geros anglų kalbos žinios;
Komandinio darbo įgūdžiai, atidumas, iniciatyvumas, lankstumas, aiški komunikacija, greitas sprendimų priėmimas.

Kitos sąlygos:

Kandidatui siūlome:
Įgyti naujų kompetencijų dirbant kartu su aukščiausios kvalifikacijos elektros energetikos profesionalų komanda;
Įgyti/išlaikyti ir/ar pakelti kvalifikaciją (kursai, atestatai) – apmoka Bendrovė;
Darbas socialiai atsakingoje kompanijoje, vienoje iš didžiausių energetikos įmonių grupių – EPSO-G.

Atlyginimas

3600-3800 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Darbuotojui mokama ir kintama atlygio dalis (KAD) ir/ar priedai, atsižvelgiant į darbo rezultatus bei nustatytus rodiklius.
Darbo laikas – visa darbo diena
Darbo vieta – Kaunas
UAB „TETAS“

UAB „TETAS“

TETAS – ELEKTROS TINKLO PROFESIONALAI!
Sparčiai auganti, aukščiausio lygio elektros energetikos tinklų ir pastočių eksploatavimo, remonto, montavimo ir projektavimo paslaugas teikianti Bendrovė.

WWW.TETAS.LT

You also might be interested in: