Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Studijų kokybės vertinimo centras

Darbo pobūdis

 • Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės tikslas yra Centro išorinės ir vidinės komunikacijos administravimas. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Centro komunikacijos planą ir užtikrina jo įgyvendinimą;
 • rengia ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, viešosios informacijos rengėjams ir asmenims;
 • organizuoja renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams, rengia pranešimus žiniasklaidai;
 • analizuoja Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu vadinama – darbuotojai) parengtą informaciją viešinimui, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl visuomenės informavimo ir pranešimų žiniasklaidai rengimo;
 • pagal kompetenciją koordinuoja Centro padalinių bendradarbiavimą su įvairiomis visuomenės grupėmis (suinteresuotomis šalimis);
 • stebi ir analizuoja aktualią Lietuvos bei užsienio žiniasklaidoje pateiktą informaciją apie aukštąjį mokslą ir kitą Centrui svarbią informaciją bei pristato ją visiems Centro darbuotojams;
 • planuoja ir organizuoja informacinių leidinių apie Centro veiklą rengimą, leidybą ir platinimą. Rengia ir platina Centro naujienlaiškį;
 • analizuoja, teikia pastabas ir viešina suinteresuotųjų šalių grįžtamąjį ryšį bei teikia pasiūlymus kaip tobulinti teikiamas paslaugas;
 • administruoja Centro interneto svetainę. Nuolat prižiūri ir teikia siūlymus dėl aktualios informacijos pateikimo Centro internetinėje svetainėje, užtikrindamas, kad joje pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;
 • administruoja Centro vidinį intranetą;
 • organizuoja ir koordinuoja Centro viešus ir vidinius renginius, užsienio svečių delegacijų vizitus ir priėmimus;
 • atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
 • nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi;
 • nesant kitam Skyriaus vyriausiajam specialistui, laikinai vykdo jo funkcijas;
 • pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti 1 metų darbo patirties ryšių su visuomene srityje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą ir teikimą.I
CVB client

Studijų kokybės vertinimo centras

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: