Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jurbarkas - Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisiniams ir kitiems vidaus tvarkomiesiems dokumentams rengti, Jurbarko rajono savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisiniais klausimais konsultuoti, personalo dokumentams tvarkyti, atstovauti savivaldybę ir savivaldybės administraciją teismuose.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal įgaliojimą atstovauja rajono savivaldybei visų instancijų teismuose, ginant savivaldybės interesus civilėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • rengia procesinius dokumentus ir jų priedus visoms teismų instancijoms, esant reikalui, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl žemesniųjų instancijų teismų sprendimų, nutarčių, nutarimų apskundimo aukštesnių instancijų teismams;
 • supažindina su bylų nagrinėjimo teisme rezultatais rajono merą, administracijos direktorių bei skyriaus vedėją, siekiant suteikti informaciją;
 • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų, įstaigų, įmonių, organizacijų prašymus, pareiškimus bei skundus ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoja skyriaus vedėją, dalyvauja rajono savivaldybės sudaromų komisijų darbe, siekiant savivaldybės administracijos tikslų įgyvendinimo;
 • pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, esant reikalui, teikia išvadas dėl jų teisėtumo, kad būtų įgyvendinti įstatymų reikalavimai;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų reikiamų dokumentų projektus valstybės tarnautojų bei darbuotojų atostogų klausimais;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų reikiamų dokumentų projektus valstybės tarnautojų bei darbuotojų komandiruočių klausimais;
 • organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafikų parengimą;
 • pildo savivaldybės administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį bei savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, konsultuoja seniūnijų darbuotojus darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo klausimais;
 • vykdo viešųjų pirkimų prevenciją;
 • administracijos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, rengia savivaldybės veiklai reikalingų sutarčių projektus ir tikrina jau parengtus kitų skyrių sutarčių projektus;
 • pagal kompetenciją kartu su kitais savivaldybės administracijos skyriais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, esant reikalui, atlieka drausminių nuobaudų, tarnybinių nusižengimų tyrimą, tinkamai juos įformina;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba rengia savivaldybės administracijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją padeda savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • konsultuoja savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisiniais klausimais, susijusiais su jų pareigų atlikimu;
 • dirba su valstybės tarnybos valdymo informacinėmis sistemomis VATARAS ir VATIS – pateikia su komandiruotėmis susijusią informaciją apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • teikia pirminę teisinę pagalbą skyriaus vyriausiojo specialisto atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais;
 • atlieka skyriaus vyriausiojo specialisto (personalo) funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su darbo santykių reguliavimu bei valstybės tarnyba; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer.
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.
CVB client

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: