Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Teisės ir konsultavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Savivaldybės uždavinius ir funkcijas, užtikrinti rengiamų Savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų teisėtumą ir atstovauti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose.
 • Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
 • tikrinti ir vizuoti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtų Savivaldybės administracijos padalinių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, jų teikiamas sutartis, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės teisės aktų pakeitimo, siekiant užtikrinti Savivaldybės teisės aktų atitiktį jos veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams;
 • pasirengti priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui ir atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose institucijose, atlikti atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus, rengti procesinius dokumentus teismui ir prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikti juos antstoliams vykdyti ir atstovauti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesams vykdymo procese, siekiant tinkamai apginti jų interesus;
 • teikti konsultacijas ir informaciją teisės klausimais skyriaus vedėjo įsakymu priskirtiems Savivaldybės administracijos padaliniams, nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, susijusius su šių padalinių kompetencijai priskirta veikla, rengti atsakymus ar teikti konsultacijas dėl atsakymų rengimo, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją;
 • rengti pasiūlymus dėl teismų procesinių dokumentų apskundimo, informaciją apie įsiteisėjusius teismų procesinius dokumentus, pasiūlymus dėl jų reikalavimų vykdymo, organizuoti įsiteisėjusių teismų procesinių dokumentų reikalavimų vykdymą, rengti Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teisėtvarkos institucijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje, kontrolės institucijų teikimų, išvadų ir sprendimų, siekiant teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Savivaldybės uždavinius ir funkcijas;
 • prireikus rengti prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms teikimus dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, siekiant apginti Savivaldybės ar viešąjį interesą;
 • dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, siekiant suteikti teisinę informaciją, teisės aktais pagrįstus ir motyvuotus pasiūlymus ir išvadas;
 • teikti pirminę teisinę pagalbą, jei ji nėra teikiama advokatų ar viešosios įstaigos pagal sudarytą su Savivaldybe sutartį, siekiant įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją;
 • rinkti priskirtų teismo bylų dokumentus ir sudaryti šių dokumentų bylas, kaupti informaciją apie įsiteisėjusių teismų procesinių dokumentų vykdymą, siekiant kaupti informaciją apie teismo bylas ir įsiteisėjusius teismų procesinius dokumentus;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei jų įgyvendinamuosius teisės aktus ir mokėti juos taikyti;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: