Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Joniškis - Joniškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) institucijų priimamų sprendimų teisėtumui užtikrinti, teisinei informacijai teikti ir vartotojų teisių apsaugai užtikrinti.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias specialiosios veiklos srities funkcijas:
 • užtikrina vartotojų teisių apsaugą Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;
 • įgyvendina teisės aktų nustatytas vartotojų teisių apsaugos priemones;
 • dalyvauja organizuojant vartotojų teisių apsaugą ir ginant vartotojų teises;
 • periodiškai teikia informaciją ir dokumentus apie vartotojų teisių apsaugą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir vartotojų asociacijoms;
 • teikia reikalingą informaciją vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • bendradarbiauja su vartotojų asociacijomis.
 • Vyriausiasis specialistas vykdo šias bendrosios veiklos srities funkcijas:
 • derina (vizuoja) teisėtus savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų ar raštų projektus;
 • rengia siūlymus pakeisti arba pripažinti netekusiais galios savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, potvarkius ar kitus norminius dokumentus, neatitinkančius įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
 • rengia savivaldybės institucijų norminių ir individualių teisės aktų projektus;
 • teikia teisinę informaciją ir teisės konsultacijas savivaldybės tarybos nariams, komitetams, komisijoms, savivaldybės administracijos tarnautojams (darbuotojams) ir savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms;
 • Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, skundus;
 • Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nagrinėjant piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus arba prašymus dėl kompensacijų mokėjimo už valstybės išperkamus grąžintinus pastatus ar jų dalis ir kitus statinius;
 • rengia procesinius dokumentus dėl skolų, susijusių su žemės nuomos ir socialinio būsto nuomos mokesčiais, išieškojimo;
 • vertina savivaldybės administracijos sutarčių projektus ir juos vizuoja, rengia rekomendacijas dėl sutarčių rengimo;
 • dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
 • atlieka Administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos atsakingojo sekretoriaus pareigas.
 • Vyriausiasis specialistas vykdo kitus savivaldybės vadovų nenuolatinio pobūdžio pavedimus Teisės ir metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, civilinę, administracinę, darbo teisę;
 • išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius ir individualius teisės aktus;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
CVB client

Joniškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: